Wyniki plebiscytu: na 1317 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 1070 osób, a za Niemcami – 232.

Żędowice – gmina wiejska i obszar dworski w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 2066 osób, 1965 mówiących językiem polskim, 4 językiem polskim i niemieckim, 97 niemieckim. Głównym źródłem utrzymania ludności było rolnictwo. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 11 z 12 mandatów. Działało w Żędowicach: gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a także Chór „św. Cecylia”. Od początku III powstania śląskiego miejscowość była w rękach polskich. Wieś pozostawała poza linią frontu, wielu jej mieszkańców wzięło jednak czynny udział w walkach.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.