Wyniki plebiscytu: na 703 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 179 osób, a za Niemcami – 507.
Racławiczki – gmina wiejska w powiecie prudnickim (obecnie w powiecie krapkowickim). W 1910 r. mieszkało tu 921 osób, 874 mówiących językiem polskim, 2 językiem polskim i niemieckim, 45 niemieckim.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.