Indeks osób

Biogramy wszystkich postaci, których nazwiska przewijają się na mapach pamietamy.instytutslaski.pl

Adamski Franciszek – powstaniec śląski, pochodził z Chobia, pow. opolski, poległ w czasie III powstania śląskiego. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Apostel Augustyn – powstaniec śląski, pochodził ze Smolarni, poległ w 1921 r. Pochowany w mogile zbiorowej przy ul. Powstańców Śląskich w Racławiczkach, obecnie pow. krapkowicki.

Augustyn Jan – działacz społeczny, rolnik, pochodził z Grabiny, pow. prudnicki, brat Karola Augustyna. Po I wojnie światowej z braćmi włączył się w działania polskiego ruchu narodowego. Po kampanii plebiscytowej przyczyniał się do ożywienia polskiego ruchu narodowego w Grabinie, wraz z braćmi i działaczami Związku Polaków w Niemczech doprowadził do utworzenia tam polskiej szkoły mniejszościowej, dla której udostępnił część swojego domu i placu. Dnia 11 listopada 1939 r. aresztowany przez gestapo i osadzony w Prudniku, a potem w Opolu, by ostatecznie trafić do obozu koncentracyjnego Buchenwald, gdzie zm. na zapalenie płuc 17 lipca 1940 r. 

Augustyn Karol – działacz społeczny, pochodził z Grabiny, pow. prudnicki, brat Jana Augustyna. Wraz z członkami Związku Polaków w Niemczech doprowadził do otwarcia w Grabinie polskiej szkoły mniejszościowej. Zm. w Oranienburgu w 1942 r. Upamiętniony na pomniku osób, które straciły życie podczas powstań śląskich i II wojny światowej, mieszczącego się przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku.

Ankerstein Feliks, pseud. Butrym (1897–1955) – dowódca powstańczy, ur. w Piaskach k. Będzina. W 1914–1918 walczył w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1920 r. brał czynny w akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku. Z polecenia Centrali Wychowania Fizycznego zaczął organizować siły powstańcze w pow. tarnogórskim. Od 27 kwietnia 1921 r. dowodził Podgrupą „Butrym”. Po III powstaniu powrócił do służby w Wojsku Polskim. W czasie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Zamieszkał w Londynie, gdzie zm. w 1955 r. Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi.

Bachen K. – powstaniec śląski, poległ w 1921 r. w III powstaniu śląskim pod Górą św. Anny, pochowany w zbiorowej mogile przy Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaryszowie, obecnie pow. strzelecki.

Bajura Paweł – poległ w czasie powstań śląskich, pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu wyznaniowym w Staniszczach Wielkich. Znajduje się tu również pomnik poświęcony powstańcom śląskim, wśród których wymieniony jest P. Bajdura. 

Barcik Teofil – z Kotorza, pow. opolski, poległ 8 lipca 1921 r. w Zębowicach, pow. oleski. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Barcik Walenty (1859–1921) – ur. w Turawie, pow. opolski. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi oraz na pomniku pamięci powstańców śląskich w Dąbrówce Łubniańskiej.

Bartodziej Jan – poległ w czasie powstań śląskich, pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu wyznaniowym w Staniszczach Wielkich. Znajduje się tu również pomnik poświęcony powstańcom śląskim, wśród których wymieniony jest J. Bartodziej. 

Baryla Paweł – powstaniec śląski, pochodził ze Straduni, pow. opolski. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Berger Franciszek – pochodził z Bierunia, pow. pszczyński. Powstaniec I batalionu pszczyńskiego, poległ w 1921 r. Upamiętniony na pomniku pamięci I batalionu pszczyńskiego w Siedlcu.  

Betka Józef – poległ w czasie powstań śląskich. Wymieniony na tablicy pamięci poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919–1920, znajdującej się na budynku przy na pl. Grunwaldzkim w Praszce.

Bias Paweł (1909–1965) – powstaniec śląski, pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Bias Walenty – (1869–1925) – działacz plebiscytowy i organizator życia narodowego na Górnym Śląsku. Ur. w Szczepanowicach, pow. opolski, w rodzinie rolniczej. Z upoważnienia pow. Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Opolu kierował kampanią plebiscytową w Wójtowej Wsi, Folwarku, Chrzanowicach, Boguszycach i Winowie. Przechowywał broń i materiały wybuchowe dla powstańców, w jego domu odbywały się spotkania członków Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Po powstaniach we współpracy z Polsko-Katolickim Towarzystwem Szkolnym organizował kursy języka polskiego, przyczynił się także do utworzenia polskiej publicznej szkoły mniejszościowej. Pochowany na nieczynnym Cmentarzu Komunalnym w Opolu przy ul. Niemodlińskiej.

Bieniek Franciszek – poległ w powstaniu śląskim w walkach o Górę św. Anny w 1921 r. Pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu w Kielczy, pow. strzelecki.

Bieniek Michał – powstaniec śląski, pochodził z Proboszczowic, pow. toszecko-gliwicki.

W Kamieniu Śląskim na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko M. Bienka.

Bieniusa Karol (1875–1952) – działacz narodowy, rolnik. Ur. w Dobrzeniu Wielkim, pow. opolski, w rodzinie chłopskiej. Przed wybuchem I wojny światowej organizator polskiego życia narodowego. Członek polskiej Rady Ludowej w Dobrzeniu, a także Związku Rolników Polskich na Śląsku. Współpracownik pow. Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Opolu. Po III powstaniu śląskim członek Związku Polaków w Niemczech. Zajmował się organizowaniem nauczania dla polskich dzieci we własnym domu. Przyczynił się do powstania w Dobrzeniu Wielkim publicznej szkoły mniejszościowej. W czasie II wojny światowej prześladowany przez gestapo, uniknął więzienia z powodu złego stanu zdrowia. Po wojnie pozostał w Dobrzeniu Wielkim, gdzie zm.

Bieńkowski Jakub – pochodził z Obrowca, pow. strzelecki, zginął w 1921 r. w wyniku prześladowań ze strony niemieckich bojówek.

Błania Florian (1891–1921) – powstaniec śląski, zginął w maju 1921 r., pochowany zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym, przy kościele rzymskokatolickim pw. św. Michała Archanioła w Poznowicach, pow. strzelecki.

Błania Karol (1862–1921) – powstaniec śląski, zginął w maju 1921 r., pochowany zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym, przy kościele rzymskokatolickim pw. św. Michała Archanioła w Poznowicach, pow. strzelecki.   

Błania Jan (1904–1921) – powstaniec śląski, zginął w maju 1921 r., pochowany zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym, przy kościele rzymskokatolickim pw. św. Michała Archanioła w Poznowicach, pow. strzelecki.  

Bomba Franciszek – zm. w czasie niemieckich prześladowań popowstańczych.

Borowczak Jan (1931–1984) – artysta, rzeźbiarz i pedagog. Autor pomników poświęconych tematyce narodowościowej, m.in. takich jak pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego czy pomnik Powstańca Śląskiego w Zdzieszowicach. W 1957 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Wiele lat pracował jako nauczyciel w Liceum Plastycznym w Opolu. W okresie 1975–1977 zatrudniony w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Borowczyk Bolesław – powstaniec śląski, pochodził z Kamienia Śląskiego. Na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko B. Borowczya.

Borowczyk Jan – mieszkaniec Kamienia Śląskiego, zginął w maju 1921 r.

Brandys Karol (1895–1981) – działacz społeczny i przywódca peowiacki, ur. w Pawłowicach, pow. pszczyński. W  latach 1915–1918  służył w armii niemieckiej. W grudniu 1918 r. z ramienia Polskiej Organizacji Wojskowej tworzył komórki wojskowe na Górnym Śląsku. W styczniu 1919 r. brał udział w powstaniu wielkopolskim. W czerwcu tego samego roku awansowany na kapitana i rozpoczął służbę w 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Z początkiem III powstania śląskiego został samodzielnym dowódcą  baonu w Podgrupie „Bogdan” później „Linke”. Po likwidacji powstania powrócił do czynnej służby wojskowej. W latach 1929–1939 naczelnik gminy Radlin. Uczestnik kampanii wrześniowej, w czasie okupacji w Armii Krajowej. Po wojnie m.in. urzędnik w Katowicach i burmistrz Zadlina. Odznaczony Orderem Virtuti Militari IV klasy, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Śląskim Krzyżem Powstańczym.

Broy Józef (1897–1972) – powstaniec śląski, działacz społeczny. Ur. w Źlinicach, pow. opolski, miał wykształcenie zawodowe rolnicze. Pracownik Polskiego Komitetu Plebiscytowego na powiat opolski. Brał udział w II i III powstaniu śląskim. W III powstaniu w szeregach Podgrupy „Bogdan”, dowodził plutonem kawalerii, walczył m.in. pod Górą św. Anny. Po II wojnie światowej oddelegowany do Opola w celu zorganizowania administracji miejskiej, radny Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, odznaczony m.in. Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi

Bryś (na pomniku widnieje nazwisko Broj) Gertruda – mieszkanka Gogolina, zamordowana 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniona na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Brześ Jan – poległ w czasie powstań śląskich, pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu wyznaniowym w Staniszczach Wielkich. Znajduje się tu również pomnik poświęcony powstańcom śląskim, wśród których wymieniony jest J. Brześ.   

Buchta Jan – pochodził ze Słupska, pow. toszecko-gliwicki. W Kamieniu Śląskim na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko J. Buchta.

Bukowski – poległ w 1921 r. W Oleśnie na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na jej płycie widnieje nazwisko Bukowski.

Bula Paweł – pochodził z Brynka, pow. toszecko-gliwicki. W Kamieniu Śląskim na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko P. Bula.

Bulik Edward – zamordowany 23 maja 1921 r. w Kalinowie. Powstaniec z kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika.

Burcek – poległ w maju 1921 r. w bitwie pod Górą św. Anny, pochowany w mogile zbiorowej w Zalesiu Śląskim.

Burzan Paweł (1900–1921) – powstaniec śląski, syn Katarzyny Burzan z domu Paruzel i górnika Tomasza Burzana. Poległ 20 czerwca 1921 r. w walce o Sławięcice, pow. kozielski.

Buszka Paweł – dowódca kompanii Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w Zalesiu Śląskim. Poległ w maju 1921 r. w bitwie pod Górą św. Anny, pochowany w mogile zbiorowej w Zalesiu Śląskim.

Chappuis von Friedrich Wilhelm (1886–1942) – major wojsk niemieckich. Kapitan w bitwie o Górę św. Anny, na prawym skrzydle dowodził trzema batalionami piechoty.

Chodkiewicz Karol (1904–1921) – powstaniec śląski, kadet I Korpusu Kadetów we Lwowie. Ur. w Strzelczyńcach k. Niemirowa na Podolu, pochodził z rodu hetmana Jana Karola Chodkiewicza, uczył się w Żytomierzu, następnie we Lwowie,  gdzie ukończył szkołę średnią. Brał udział w III powstaniu śląskim. Służył jako zwiadowca pułku pszczyńskiego Franciszka Rataja, poległ 21 maja 1921 r. w Oleszce. Jest patronem m.in. 7. Wołczyńskiej Drużyny Harcerzy „Flammae”, jego imieniem nazwano skwer w Katowicach. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Orderem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem Niepodległości. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Cholewa Karol – powstaniec śląski, poległ w 1921 r. w Sławięcicach, pow. kozielski.

Chonca Leon – uczestnik III powstania śląskiego, poległ w 1921 r., pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu w Starym Koźlu.  

Choroba Ryszard – od 1910 r. ksiądz w Łomnicy, polski patriota szykanowany przez władze pruskie.   

Chrząszcz Karol (1872–1940)  – działacz narodowy, agitator kampanii plebiscytowej, członek Związku Polaków w Niemczech. Ur. w Wierzchu, pow. kozielski w rodzinie chłopskiej, właściciel gospodarstwa rolnego i gospody wiejskiej. Współpracował z Franciszkiem Strzodą, posłem do Reichstagu. Angażował się w akcje agitacyjne w czasie plebiscytu, w jego domu odbywały się polskie zebrania. We wrześniu 1939 r. aresztowany i osadzony najpierw w Prudniku i Opolu, potem w obozie Buchenwald. W lipcu 1940 r. przewieziony do Dachau na blok dla inwalidów, gdzie zm.

Cichos Paweł – powstaniec śląski, pochodził z Wolęcina, pow. oleski,  poległ w 1921 r. Wymieniony na pomniku bohaterów III powstania śląskiego w Sternalicach.

Cichy Franciszek – powstaniec I batalionu pszczyńskiego z Bierunia, pow. pszczyński lub Bojszowych, pow. pszczyński, poległ w 1921 r. w Kamieniu Śląskim. Upamiętniony na pomniku pamięci I batalionu pszczyńskiego w Siedlcu, pow. strzelecki. 

Cielątko Jan – powstaniec śląski, pochodził z Żużeli, pow. opolski, poległ w III powstaniu śląskim 30 lipca 1921 r. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Ciomperlik Jan – pochodził z Olszowej, pow. strzelecki. Ofiara niemieckiego terroru po powstaniach śląskich. Pochowany w mogile zbiorowej na cmentarzu w Olszowej.

Cyms Paweł (1894–1949) – dowódca w powstaniu wielkopolskim i III powstaniu śląskim, major Wojska Polskiego. Ur. w Pawłowie, pow. gnieźnieński. W I wojnie światowej w wojsku niemieckim. Dowodził w czasie powstania wielkopolskiego różnymi oddziałami. W 1921 r. zgłosił się do Dowództwa Obrony Plebiscytu, do jego obowiązków należało m.in. zreorganizowanie wojskowych sił peowieckich  pow. zabrskiego. W czasie III powstania dowódca grupy taktycznej, uczestniczył w walkach o Kędzierzyn. W II RP ukończył studia prawnicze i podjął pracę w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. W 1935 r. przeszedł na emeryturę, wrócił do służby po wybuchu kampanii wrześniowej. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem Walecznych. Zm. w Bystrej Śląskiej.

Czarnynoga Stanisław – powstaniec I batalionu pszczyńskiego  z Bierunia, pow. pszczyński lub Bojszowych, pow. pszczyński, poległ w 1921 r. w Kamieniu Śląskim, pow. strzelecki. Wymieniony na pomniku pamięci I batalionu pszczyńskiego w Siedlcu.

Czech Karol (1900–1989) – powstaniec śląski, pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.  

Czechowicz Bronisław – poległ w czasie powstań. Wymieniony na tablicy pamięci poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919–1920 na pl. Grunwaldzkim w Praszce.

Czekaliński Henryk (1905–1921) – powstaniec śląski, kadet I Korpusu Kadetów we Lwowie, sierżant. Ur. w Łęczycach, pochodził z rodziny inteligenckiej. W 1921 r. pełnił służbę wywiadowcy w baonie Karola Brandysa (Podgrupa „Linke”). Zginął pod Zębowicami 10 czerwca 1921 r. Odznaczony pośmiertnie Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi. Uwieczniony na tablicy upamiętniającej Kadetów ze Lwowa i Modlina w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny.

Czekała Tomasz – mieszkaniec Gogolina, zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Czerwonka Wincenty – zamordowany przez członków Freikorps Oberland  31 maja 1921 r. w Kalinowie. 

Czudaj Anton (1896–1969) – powstaniec śląski, pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Damasty młodszy – Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Damasty starszy – Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Damboń Paweł (1891–1921) – powstaniec, ur. w Szczepanowicach, pow. opolski. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Podczas III powstania śląskiego w szeregach baonu Teodora Mańczyka Podgrupy „Linke”. W czasie bitwy o Dobrodzień w maju 1921 r. ciężko ranny. Zm. w szpitalu w Częstochowie i tam pochowany. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Danisz – mieszkaniec Kolonowskiego, pow. strzelecki. Poległ w wyniku terroru po III powstaniu śląskim.

Dańczyk Jan – mieszkaniec Staniszczy Małych, pow. strzelecki, poległ 11 maja 1921 r. w Myślinie. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

De le Roi – pułkownik ugrupowania Sipo.

Demarczyk Andrzej (1877–1955) – powstaniec śląski, ur. w Lublińcu, w rodzinie drobnomieszczańskiej. Przed I wojną światową działacz narodowy, naczelnik gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Uczestnik trzech powstań. W I – dowodził nieudanym atakiem na sztab i centralę telefoniczną Reichswehry w Bytomiu. Latem 1922 r. ciężko pobity w czasie napadu niemieckiej bojówki, zmuszony do opuszczenia mieszkania, znalazł schronienie i następnie pracę w Konsulacie Generalnym RP w Bytomiu. Po II wojnie światowej aktywny w odbudowie życia polskiego w Opolu, gdzie zm. i został pochowany na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej.

Dobiosz Teodor (1897–1971) – powstaniec śląski. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Dominik Ignacy – mieszkaniec Mionowa, poległ w 1921 r. w III powstaniu śląskim. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Prudniku upamiętniającym osoby, które oddały życie w czasie III powstania śląskiego i II wojny światowej.  

Dominik Marcin – mieszkaniec Mionowa, zginął w Auschwitz w 1943 r. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Prudniku upamiętniającym osoby, które oddały życie w czasie III powstania śląskiego i II wojny światowej. 

Dragon Franciszek –  sołtys Wojciechowa, poległ 20 maja 1921 r. W Oleśnie na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na jej płycie widnieje nazwisko F. Dragon.

Dreja Franciszek – mieszkaniec Kolonowskiego, pow. strzelecki. Poległ w wyniku terroru po III powstaniu śląskim.

Dronia Józef – powstaniec, zamordowany przez Niemców 7 maja 1921 r. Spoczywa w zbiorowej mogile powstańczej w Starym Koźlu. Wymieniony na pomniku powstańców śląskich na pl. Rodła w Kędzierzynie-Koźlu.

Duda Andrzej – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej od 6 sierpnia 2015 r.

Dudek Konrad – pochodził z Obrowca, pow. strzelecki, zginął w 1921 r. w wyniku prześladowań ze strony niemieckich bojówek.

Dunikowski Xawery (1875–1964) – rzeźbiarz, malarz. Ur. w Krakowie. Profesor rzeźby w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie mieszkał w Krakowie, skąd w 1914 r. wyjechał do Londynu. Po I wojnie światowej w 1923 r. objął katedrę rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie II wojny światowej przez 5 lat więziony w Auschwitz. Po wyzwoleniu wznowił pracę twórczą w Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu. Autor pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny. 

Dyla vel Dylla Brunon ­– pochodził z Obrowca, pow. strzelecki zginął w 1921 r. w wyniku prześladowań ze strony niemieckich bojówek. W Obrowcu, obecnie pow. krapkowicki, na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa, na jej płycie widnieje nazwisko B. Dyla.

Dyla Ryszard – (w Encyklopedii Powstań Śląskich jest zapis Wojciech Dyla vel Dylla) –

pochodził z Obrowca, pow. strzelecki zginął w 1921 r. w wyniku prześladowań ze strony niemieckich bojówek, pow. strzelecki. W Obrowcu, obecnie pow. krapkowicki, na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa, na jej płycie widnieje nazwisko R. Dyla.

Dziewor Paweł – dowódca batalionu strzeleckiego z Podgrupy „Harden”.

Dzięcielewski (Dziendzielewski) Wilhelm – mieszkaniec Gogolina, zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Dzięcioł Wincenty – ochotnik z Praszki, poległ w czasie powstań. Wymieniony na tablicy pamięci poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919–1920 znajdującej się na budynku przy pl. Grunwaldzkim w Praszce.

Dziuk Antoni – mieszkaniec Płużnicy Małej, pow. toszecko-gliwicki. Podczas III powstania śląskiego w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w powstaniu, spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.

Eberhardt – kapitan, dowódca baonu niemieckiego.

Ekert Jan – mieszkaniec Nakła, pow. opolski, poległ w Zębowicach. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Falkus Franciszek – mieszkaniec pow. katowickiego. Podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. w Gogolinie. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni, obecnie pow. strzelecki.

Faska Jan (1893–1953) – przywódca powstańczy, ur. w Królewskiej Hucie. W młodości członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po wybuchu I wojny światowej w szeregach armii niemieckiej. Od 6 lutego 1915 r. na froncie zachodnim, wzięty do niewoli, skąd trafił do obozu jenieckiego w Anglii. Dnia 1 grudnia 1918 r. wstąpił do Armii Polskiej we Francji. W 1920 r. oddelegowany do akcji plebiscytowej, otrzymał zadanie aktywizacji powiatu prudnickiego. W III powstaniu dowódca baonu prudnickiego w Podgrupie „Bogdan”. We wrześniu 1939 r. kierował obroną Katowic. Po II wojnie światowej działacz Polskiego Związku Zachodniego i Polskiej Partii Robotniczej. Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Grunwaldu III klasy. 

Feliks Andrzej – mieszkaniec Antoniowa, pow. opolski. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Feliks Władysław – dowódca 1. kompanii 4. baonu strzeleckiego Karola Brandysa.  

Fesser Ryszard – powstaniec śląski, pochodził z Kamienia Śląskiego, pow. strzelecki. Na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko R. Fesser.

Filipczyk Władysław – mieszkaniec powiatu opolskiego, poległ w 1921 r. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Fofel Ignacy – ochotnik z Praszki, poległ w czasie powstań. Wymieniony na tablicy pamięci poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919–1920, znajdującej się na budynku przy pl. Grunwaldzkim w Praszce.

Fojkis Walenty (1894–1950) – przywódca powstańczy, ur. w Katowicach. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Podczas I wojny światowej w armii niemieckiej. Z powodu ran wojennych skierowany na leczenie do Wielunia, gdzie nawiązał kontakt z Polską Organizacją Wojskową. Przydzielony do 17. Pułku Piechoty. W 1920 r. brał udział w akcji plebiscytowej. Podczas II powstania ruszył ze swoim oddziałem jako pierwszy do akcji. W III powstaniu dowódca pułku katowickiego. Z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji poseł do sejmu RP i I Sejmu Śląskiego. Po kampanii wrześniowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Zm. w Edynburgu. Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy. 

Fojt Paweł – mieszkaniec Pławniowic, pow. toszecko-gliwicki. Podczas III powstania śląskiego w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w powstaniu, spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.

Fridrich A. – podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni, obecnie pow. strzelecki.

Frobel – dowódca batalionu „Gogolin” z Gruppe „Süd”. Uczestniczył we wspólnej akcji niemieckich oddziałów odzyskania Lichyni, pow. kozielski (obecnie pow. strzelecki) 4 czerwca 1921 r.

Frychel Albin – mieszkaniec Chechła, pow. toszecko-gliwicki. Podczas III powstania śląskiego w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w powstaniu, spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim. 

Fuchs Roman – poległ w czasie III powstania śląskiego w Sławięcicach.

Gabor Feliks – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Gacek Szczepan (1901–1921) – powstaniec, robotnik, ur. w Bogucicach, pow. katowicki. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Podczas III powstania śląskiego w szeregach kompanii Pawła Maślanki (2. baon Alojzego Gruszki w pułku katowickim Rudolfa Niemczyka). Poległ w III powstaniu śląskim 2 czerwca 1921 r. w Lichyni, pow. kozielski (obecnie pow. strzelecki). Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni. 

Gajdzik Jan – mieszkaniec Kolonowskiego, pow. strzelecki. Poległ w wyniku prześladowań i terroru niemieckiego po podziale Górnego Śląska.

Gajdzik Karol (1883–1955) – przywódca powstańczy, działacz społeczny. Ur. w Przełajce, pow. katowicki (obecnie Siemianowice Śląskie), w rodzinie robotniczej. W latach 1914–1918 w armii niemieckiej. Od stycznia 1919 r. członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W I powstaniu dowódca kompanii siemianowickiej, w II powstaniu kierował baonem w walkach pod Siemianowicami i Michałkowicami. W 1921 r. awansował na podporucznika i został dowódcą pułku królewskohuckiego w Grupie „Wschód”. Dnia 15 lipca 1921 r. przydzielony do 23. Dywizji, wkrótce zdemobilizowany. Aktywny członek Związku Powstańców Śląskich. Poseł IV Sejmu Śląskiego. Organizator Ochotniczych Oddziałów Powstańczych we wrześniu 1939 r.

Gallera Teodor – mieszkaniec Sprzęcic, pow. strzelecki. Poległ w czasie powstań śląskich. Spoczywa we wspólnej mogile z powstańcami śląskimi I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim. 

Gasz – powstaniec śląski, poległ w III powstaniu, w bitwie pod Górą św. Anny w maju 1921 r. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich na cmentarzu w Zalesiu Śląskim.

Gawlik Wincenty (1897–1969) – dowódca powstańczy, działacz plebiscytowy. Ur. w Mikulczycach, pow. tarnogórski, w rodzinie robotniczej. W latach 1915–1917 w armii niemieckiej, w lutym 1919 r. zaprzysiężony w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, żołnierz 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Działacz Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Mikulczycach. W III powstaniu śląskim dowódca kompanii mikulczyckiej w Podgrupie „Bogdan”, uczestnik walk pod Górą św. Anny i Kalinowem. Członek Związku Powstańców Śląskich w Świerklańcu. W czasie okupacji niemieckiej organizator tajnego nauczania, po wyzwoleniu komisaryczny naczelnik i komendant Milicji Obywatelskiej w Mikulczycach. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Gebauer Jan – mieszkaniec Kamienia Śląskiego, pow. strzelecki. Poległ w III powstaniu śląskim w czasie walk o Kamień Śląski.

Gebauer Wincenty – mieszkaniec Górażdży, pow. strzelecki. Poległ w czasie powstań śląskich. Spoczywa we wspólnej mogile z powstańcami śląskimi I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim. 

Germanek Augustyn – walczył w szeregach I batalionu pszczyńskiego, poległ w III powstaniu śląskim. Uwieczniony na pomniku I batalionu pszczyńskiego w Siedlcu.

Giemza Augustyn – walczył w szeregach I batalionu pszczyńskiego, poległ w III powstaniu śląskim. Uwieczniony na pomniku I batalionu pszczyńskiego w Siedlcu.

Giera Józef – mieszkaniec Sarnowa, pow. toszecko-gliwicki. Podczas III powstania śląskiego w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w powstaniu, spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.

Giesner Juliusz – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Gila Jan – z miejscowości Słupsko, pow. toszecko – gliwicki. Podczas III powstania śląskiego w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w powstaniu, spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.  

Giza Franciszek –  mieszkaniec Nakła, pow. opolski. Poległ podczas III powstania śląskiego. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Gliński Stanisław (1900–1994) – pułkownik brygady pancernej. Powstaniec śląski, dowódca 4. Pułku Pancernego „Skorpion” w bitwie o Monte Cassino, Kawaler Orderu Virtuti Militari. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Goczalka Robert – mieszkaniec Gogolina, pow. strzelecki, zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Gol Jan – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Golec Walenty– powstaniec, mieszkaniec Ozimka, pow. opolski. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Golec Walenty – mieszkaniec Pustkowa, pow. opolski. Poległ ok. 5 maja 1921 r. w Szczedrzyku. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Gorywoda Jan – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Góra Augustyn (1897–1921) – powstaniec, mieszkaniec Turawy, pow. opolski. Poległ 16 maja 1921 r. w Jełowej. Upamiętniony na pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi oraz na pomniku powstańców śląskich w Dąbrówce Łubniańskiej. 

Górecki Norbert – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Górny E. – powstaniec. Podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. w Gogolinie. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni, obecnie pow. strzelecki.

Gratier Jules Victor (1863–1956) – generał, naczelny dowódca sił sprzymierzonych na Górnym Śląsku. Podczas I wojny światowej przysłużył się do powstania 46. Dywizji Piechoty Strzelców Alpejskich i walczył w jej szeregach do końca wojny. Po zakończeniu działań zbrojnych wraz z 46. Dywizją Piechoty Strzelców Alpejskich trafił na Górny Śląsk, gdzie w okresie działania Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej otrzymał stanowisko najwyższego dowódcy sił sprzymierzonych. Po powrocie do Francji wysłany jako dowódca dywizji do Algieru. Zmarł w La Tronche. Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Gregor Augustyn – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Grochla Józef – mieszkaniec Kotulina, pow. toszecko-gliwicki. Podczas III powstania śląskiego w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w powstaniu, spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.   

Grocholski Remigiusz Adam, pseud. Brochwicz (1888–1965) – przywódca peowiacki, podpułkownik Wojska Polskiego. Ur. w Strzyżawce k. Winnicy w rodzinie ziemiańskiej. Absolwent prawa na uniwersytecie w Petersburgu. Jeden ze współtwórców powstańczego planu operacyjnego w marcu 1921 r., aktywny w przygotowaniach III powstania, a po jego wybuchu szef Oddziału III Operacyjnego Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych. W okresie lipiec – sierpień 1921 r. prowadził w Błotnicy Strzeleckiej rokowania z Niemcami w sprawie rozejmu. Uczestnik powstania warszawskiego jako dowódca pułku „Waligóra”. Odznaczony m.in. Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi, Śląskim Krzyżem Powstańczym, pięciokrotnie Krzyżem Walecznych, Orderem Virtuti Militari V klasy.  

Gruchman Jan – powstaniec. Poległ w III powstaniu śląskim w Leśnicy. Spoczywa we wspólnej mogile bohaterów III powstania na cmentarzu w Leśnicy.

Grützner D. – podpułkownik, dowódca grupy Selbstschutz Oberschlesiens „Nord”.

Grzecica Ignacy – walczył w szeregach I batalionu pszczyńskiego, poległ w III powstaniu śląskim. Upamiętniony na pomniku I batalionu pszczyńskiego w Siedlcu.

Grzesik Andrzej – mieszkaniec Ligoty Turawskiej, pow. opolski. Poległ w czasie III powstania śląskiego w Ligocie Turawskiej. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Grzęczyk Alojzy – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Grzywa Paweł – walczył w szeregach I batalionu pszczyńskiego, poległ w III powstaniu śląskim. Upamiętniony na pomniku I batalionu pszczyńskiego w Siedlcu.

Gula – powstaniec. Poległ w III powstaniu śląskim, w bitwie pod Górą św. Anny w maju 1921 r. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich na cmentarzu w Zalesiu Śląskim.

Gusner Augustyn – mieszkaniec Spóroka, pow. strzelecki. Poległ 7 sierpnia 1921 r. w Krasiejowie. Upamiętniony na pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Gut Ludwik – mieszkaniec Gogolina, pow. strzelecki. Zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Gwóźdź Paweł (1902–1987) – powstaniec, działacz plebiscytowy i społeczny, nauczyciel. Ur. w Domecku, pow. opolski, w rodzinie robotniczej. Podczas plebiscytu tajny łącznik w Polskim Komitecie Plebiscytowym w Opolu. W III powstaniu śląskim prowadził kancelarię 2. baonu pułku zabrskiego Fryderyka Szendzielorza, uczestnik walk o Zabrze i Gliwice. Podczas II wojny ukrywał się i pracował we Wrocławiu. W latach 1945–1953 kierownik Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu. Odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką za Zasługi dla Miasta Opola, zasłużony dla oświaty i wychowania. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Habryka Konrad (1884–1920) – działacz plebiscytowy, farmaceuta. Ur. w Szopienicach, pow. katowicki. W 1915 r. nabył aptekę w Ujeździe. Uczestnik I powstania, przewodniczący Polskiego Komitetu Plebiscytowego na pow. strzelecki. W czasie akcji propagandowej brał udział w wiecach i zebraniach. Zginął w Bogucicach 2 maja 1920 r., na skutek odniesionych ran po pobiciu przez bojówkę niemiecką. Spoczywa na cmentarzu w Ujeździe. Upamiętniony na tablicy pamiątkowej, umieszczonej w tutejszej aptece na pl. 1 Maja 9.

Halupczok Marcin (1859–1921) – mieszkaniec Turawy, pow. opolski. Uczestnik powstań śląskich. Poległ 16 maja 1921 r. w Dąbrówce Łubniańskiej. Upamiętniony na pomniku zamordowanych powstańców śląskich w Dąbrówce Łubniańskiej oraz pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Hałek Ignacy – mieszkaniec Oraczy, pow. toszecko-gliwicki. Podczas III powstania śląskiego w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w powstaniu, spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.

Hamerle Wilhelm – mieszkaniec Gogolina, pow. strzelecki. Zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Haniok Paweł – pochodził z Połonia, pow. toszecko-gliwicki. Podczas III powstania śląskiego w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w powstaniu, spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.

Hasterok Franciszek – mieszkaniec Krasiejowa, pow. opolski. Poległ w III powstaniu śląskim w Krasiejowie. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Hasterok Piotr – mieszkaniec Krasiejowa, pow. opolski. Poległ w III powstaniu śląskim w Krasiejowie. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Hauenstein Karl Guido Oskar (1899–?) – niemiecki działacz prawicowy. Twórca i dowódca terrorystycznej Spezialpolizei na Górnym Śląsku. Dowódca korpusu ochotniczego Sturmbataillon Heinz, walczącego w III powstaniu o Kamień Śląski.

Hausenstein Karl Oskar – dowódca niemieckiego baonu ochotniczego w Nysie.

Heller Roman – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Hieronim Brysz – dowódca kompanii broniącej Kłodnicy i Przystani Kozielskiej 4 czerwca 1921 r.

Hoefer Karl Julius Robert (1862–1939) – niemiecki generał, ur. w Pszczynie w rodzinie inteligenckiej. Od 1883 do 1921 r. w czynnej służbie wojskowej. W I wojnie światowej dowódca pułku Landwehry, w latach 1918–1920 dowódca 117. Dywizji Piechoty w ramach Grenzschutzu na Górnym Śląsku. W okresie od stycznia 1920 do maja 1921 r. służył w Reichswehrze poza obszarem plebiscytowym, od maja do lipca 1921 r. dowódca Selbstschutz Oberschlesiens, głównodowodzący wszystkich sił niemieckich walczących z powstańcami. Zm. w Würzburgu. Odznaczony Krzyżem Żelaznym.

Hończa Józef – powstaniec, zamordowany przez Niemców 7 maja 1921 r. Upamiętniony na pomniku powstańców śląskich na pl. Rodła w Kędzierzynie-Koźlu.

Horadam Ernst – (1883–1956) – niemiecki oficer. Ur. w Monachium, w rodzinie wojskowej. Do armii niemieckiej wstąpił w 1904 r. W czasie I wojny światowej uczestniczył w walkach na froncie zachodnim, m.in. pod Verdun i nad Sommą. Po wojnie członek antysemickiego i volkistowskiego Towarzystwa Thule. Organizator i dowódca bawarskiego oddziału ochotników Freikorps Oberland.  Po rozwiązaniu tej organizacji w 1919 r. wstąpił do nacjonalistycznej Organisation Escherich. W 1921 r. przybył na Górny Śląsk, jako znany dowódca bawarskiego freikorpsu Organisation Escherich, następnie został włączony z całym oddziałem do Gruppe „Süd” Selbstschutz Oberschlesiens. Podczas III powstania śląskiego, w bitwie o Górę św. Anny, przeprowadził decydujący atak zakończony zajęciem klasztoru i wzgórza. Po zakończeniu walk na Górnym Śląsku wrócił do Bawarii. Podczas II wojny światowej awansowany na stopień majora. Zm. w 1956 r.

Horoszkiewicz Roman (1892–1962) – oficer powstańczy, działacz społeczny. Ur. w Sołówce, pow. czortkowski, w rodzinie inteligenckiej. Studiował na Wydziale Prawa i Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1914 r. w Legionach Polskich, 1918–1922 ochotnik w Wojsku Polskim, kapitan. Od maja 1921 r. na Górnym Śląsku, działał w rejonie Strzelec – Podgrupa „Harden”„Bogdan”. W czerwcu 1921 r. dowódca w pułku królewskohuckim Karola Gajdzika. W latach 1923–1925 studiował archeologię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Uczestnik kampanii wrześniowej, obrońca Warszawy. Od listopada 1946 r. w Opolu. Założyciel Instytutu Śląskiego, Komitetu Badań Prehistorycznych. Odznaczony m.in. Krzyżem Polonia Restituta, Krzyżem Walecznych. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Hudała Wawrzyniec (1896–1977) – działacz plebiscytowy, powstaniec. Ur. w Przyworach, pow. opolski,  w rodzinie chłopskiej. W latach 1916–1919 służył w wojsku niemieckim. Pracownik Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Opolu. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Ślaska. W II powstaniu śląskim walczył pod Kosorowicami, a w III powstaniu w szeregach Podgrupy „Bogdan”. Od 1945 r. pracownik administracji miejskiej w Opolu. Odznaczony m.in. Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony Dyplomem Pracy Plebiscytowej. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Hudzikowski J. – powstaniec. Podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. w Gogolinie. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni, obecnie pow. strzelecki.

Hülsen Bernhard von (1865–1950) – oficer niemiecki. Ur. w Koźlu, w rodzinie zawodowego wojskowego (ojciec był komendantem Twierdzy Koźle). Ukończył szkołę kadetów. Podczas I wojny światowej oddelegowany do Korpusu Marynarki. Brał udział w bitwie nad Sommą, jako dowódca 3. brygady piechoty. Po zakończeniu wojny wrócił do Berlina, gdzie sformował własny oddział ochotniczy (Freikorps). W maju 1919 r. został dowódcą 3. Brygady Reichswehry, której oddziały rozlokowano na Górnym Śląsku. W 1920 r. przeszedł w stan spoczynku w stopniu generała. Powrócił na Górny Śląsk podczas III powstania, stworzył koncepcję kontrofensywy niemieckiej, zakończonej zdobyciem Góry św. Anny. Zm. w 1950 r. w Poczdamie.

Hyla Jan – mieszkaniec Żużeli, pow. opolski. Poległ 30 lipca 1921 r. w Dziergowicach. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Ibrom Paweł, pseud. Georg Eiche (1901–1974) – działacz plebiscytowy, powstaniec. Ur. w Opolu. Uczestnik II powstania śląskiego, kurier komendy powiatowej Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Ślaska w Strzelcach. W III powstaniu w szeregach Podgrupy „Bogdan”. Po powstaniu zamieszkał w Mysłowicach, pracownik Polskich Kolei Państwowych. Odznaczony m.in. Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Śląskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi. 

Imiela Michał – walczył w kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika, zamordowany przez członków Freikorps Oberland  w maju 1921 r. w Kalinowie.

Irmer – dowódca pododcinka 3. jednostki Selbstschutz „Brückenkopf Krappitz”, działającej w Krapkowicach, której dowódcą był pułkownik hrabia Franz von Magnis, wchodziła ona w skład Gruppe „Süd”.

Jadasz Jan – zamordowany po likwidacji powstania śląskiego w lipcu 1921 r. przez bojówki Czarnej Reichswehry.

Jaguś Franciszek – pochodził ze Schodni, pow. opolski. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.  

Jambor Stanisław – pochodził z Wiechowic, pow. głubczycki, poległ 5 czerwca 1921 r. w Gorzowie Śląskim. Pomnik, na którym widnieje nazwisko S. Jambora znajduje się na gorzowskim cmentarzu na masowym grobie osób, które zginęły w czasie  III powstania śląskiego. 

Janecki Gustaw (1895–1970) – kapitan, ur. w Wieluniu. Dowódca rezerwy Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych składających się z trzech batalionów, podczas kontrnatarcia na Gogolin, 23 maja 1921 r., dowodził jednym z batalionów. W 1926 r. pełnił funkcję naczelnika biura personalnego w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkołę Nauk Politycznych. W okresie II wojny światowej przebywał we Lwowie, a następnie w Bronikowie k. Wielunia. Po wojnie osiadł w Częstochowie, pracował w Państwowych Zakładach Szczepionki przeciw Durowi Brzusznemu oraz jako radca w Kombinacie Budowlanym. Odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari, Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Janiszewski Paweł – poległ w czasie powstań śląskich, pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu wyznaniowym w Staniszczach Wielkich. Znajduje się tu również pomnik poświęcony powstańcom śląskim, wśród których wymieniony jest P. Janiszewski. 

Jankowic Stanisław – walczył w I batalionie pszczyńskim, poległ w 1921 r. W Siedlcu znajduje się pomnik powstańców I batalionu pszczyńskiego, na którym widnieje nazwisko S. Jankowic. 

Janoszka Teodor – pochodził z Pławniowic, pow. toszecko-gliwicki. W Kamieniu Śląskim na cmentarzu jest mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na płycie której widnieje nazwisko T. Janoszka.

Jarosz Konrad (1904–1978) – powstaniec śląski, pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Jarzyna Alojzy – pochodził z Chechła, pow. toszecko-gliwicki. W Kamieniu Śląskim na cmentarzu jest mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko A. Jarzyna.  

Jarzyna Klemens – zamordowany w 1921 r. w Cisku, pow. kozielski.

Jasik Marcjan – zamordowany w 1921 r. w Cisku, pow. kozielski. 

Jaszkowitz Franciszek – pochodził z Kamienia Śląskiego, poległ w 1921 r. W Kamieniu Śląskim na cmentarzu jest mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko F. Jaszkowitz. 

Jelito Ignacy – mieszkaniec Gogolina, zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Jelito Walenty – mieszkaniec Gogolina, zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Jendrosek Paweł – poległ w III powstaniu śląskim w 1921 r. W Sternalicach obok cmentarza parafialnego znajduje się pomnik, na którym widnieje nazwisko P. Jendroska.

Jędrysik Seweryn, pseud. Wallenstein (1893–1942) – major, kapelan Wojska Polskiego. Ur. w Kamieniu Śląskim. W 1913 r. podjął studia filozoficzne na uniwersytecie w Wiedniu, w czasie I wojny światowej pod nazwiskiem Jacentowicz wstąpił do I Brygady Legionów Polskich. W 1918 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie ukończył w Warszawie Szkołę Podchorążych Piechoty. Został komendantem Dowództwa Obrony Plebiscytu na pow. strzelecki. Walczył w III powstaniu śląskim, dowodził batalionami, które weszły w skład Podgrupy „Bogdan”, brał udział w bitwie o Górę św. Anny. Po zakończeniu powstania wstąpił do zakonu dominikanów w Krakowie, w 1927 r. przyjął święcenia kapłańskie. W czasie II wojny światowej uczestniczył w obronie Warszawy jako szef Służby Duszpasterskiej Dowództwa Pododcinka „Północ”. Osadzony w obozach Hohnstein, Rotenburg, Buchenwald, Dachau, gdzie został zamordowany 5 września 1942 r.

Jojko Władysław (1903–1986) – powstaniec śląski, nauczyciel. Ur. w Gierałtowicach, pow. toszecko-gliwicki. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, w II powstaniu śląskim walczył w baonie gliwickim Feliksa Konopki, w III powstaniu był w żandarmerii powstańczej. Po powstaniach ukończył Seminarium Nauczycielskie w Mysłowicach, działacz organizacji społeczno-kulturalnych i sportowych. Organizator polskiej szkoły prywatnej w Jędryni. Uczestnik kampanii wrześniowej, aresztowany przez Niemców, przebywał w więzieniu w Bytomiu. Po II wojnie światowej uczył w szkole oraz pracował w  „Społem” w Opolu. Odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym, Brązowym Krzyżem Zasługi. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.             

Jończyk B.K. – fundator pomnika poświęconego księdzu Franciszkowi Marxowi, który sympatyzował z Polakami, został zastrzelony w nocy z 10 na 11 maja 1921 r. w lesie między Gronowicami a Starym Olesnem.

Josek Antoni – zamordowany w lipcu 1921 r. przez bojówki Czarnej Reichswehry.

Josek Konstanty (1869–1921) – powstaniec śląski, zamordowany w lipcu 1921 r. przez bojówki Czarnej Reichswehry. Pochowany na nieczynnym już cmentarzu w Choruli.

Jurczyk Rudolf – walczył w I batalionie pszczyńskim, poległ w 1921 r. W Siedlcu znajduje się pomnik powstańców I batalionu pszczyńskiego, na którym widnieje nazwisko R. Jurczyk. 

Kabela Herman – podczas III powstania śląskiego powstańcy z powiatu prudnieckiego należeli do 7. strzeleckiego pułku piechoty. Batalion prudnicki pod dowództwem H. Kabeli brał udział w walkach o Żyrowę oraz Górę św. Anny.

Kalina – porucznik, dowódca 5. baonu, razem z 1. baonem z Podgrupy „Butrym” walczył w obronie Olesna z nacierającymi kompaniami batalionu Eberharda, barona von Loëna z Gruppe „Nord”.

Kalka Franciszek – pochodził z Siedlca, zginął 23 maja 1921 r. podczas kontrataku powstańców na Freikorps Oberland Ernsta Horadama, który dwa dni wcześniej opanował wieś Siedlec.

Kałuża Hieronim – poległ w III powstaniu śląskim pod Górą św. Anny w maju 1921 r. W Żędowicach na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na jej płycie widnieje nazwisko H. Kałuża.  

Kałuża Jan – zamordowany 7 maja 1921 r. w Kędzierzynie, pow. kozielski. W Kędzierzynie-Koźlu znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca powstańców śląskich, na której widnieje nazwisko J. Kałuża.  

Kandziora Franciszek – pochodził Olszowej, poległ w III powstaniu śląskim pod Górą św. Anny w 1921 r. W Olszowej na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na jej płycie widnieje nazwisko F. Kandziora.  

Kandziora Paweł (1901–1921) – aktywista plebiscytowy. Ur. w Bierkowicach, pow. opolski. Podczas kampanii plebiscytowej współpracownik powiatowego Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Opolu. Dnia 5 maja 1921 r. została zastrzelony w Bierkowicach przez niemiecką bojówkę. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Kania Jakub (1872–1957) – działacz narodowy, powstaniec śląski, poeta, pisarz. Ur. w Starych Siołkowicach, pow. opolski. Prezes polskiej Rady Ludowej w Starych Siołkowicach. Współpracował m.in. z „Gazetą Opolską”, „Wędrowcem”, „Katolikiem”, „Nowinami Codziennymi”. Walczył w III powstaniu śląskim w Podgrupie „Linke” w kompanii Jana Kubisa. W okresie międzywojennym organizował polską spółdzielczość oraz towarzystwa kulturalno-oświatowe. W 1930 r. ukazało się pierwsze wydanie jego Wierszy śląskich. Działał w Związku Polaków w Niemczech. Po II wojnie światowej był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, aktywny w wielu organizacjach społecznych, członek Związku Literatów Polskich. Od 1966 r. jedna z ulic Opola nosi jego imię. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Starych Siołkowicach. 

Kansy Jan – zabity 1 czerwca 1921 r. Pomnik, na którym widnieje nazwisko J. Kansego znajduje się na gorzowskim cmentarzu na masowym grobie tych osób, które zginęły w czasie  III powstania śląskiego.  

Kansy Wincent – zabity 1 czerwca 1921 r. Pomnik, na którym widnieje nazwisko W. Kasnego znajduje się na gorzowskim cmentarzu na masowym grobie tych osób, które zginęły w czasie  III powstania śląskiego.  

Kapuściok Wiktor – walczył w kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika, zamordowany przez członków Freikorps Oberland  31 maja 1921 r. w Kalinowie. 

Karalus Augustyn – walczył w kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika, zamordowany przez członków Freikorps Oberland  31 maja 1921 r. w Kalinowie. 

Kasprzyk Edward (1892–1948) – weteran powstań śląskich. Pochowany na cmentarzu w Kielczy.

Kauder Augustyn – pochodził z Widowa, pow. toszecko-gliwicki. W Kamieniu Śląskim na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko A. Kauder. 

Kawa Franciszek – dowódca rezerwy pułku pszczyńskiego Franciszka Rataja z Grupy „Wschód”. Walczył w bitwie o Górę św. Anny. 

Kiedrzyński Wincenty – poległ w czasie powstań śląskich. Tablica, na której widnieje nazwisko W. Kiedrzyńskiego znajduje się na budynku Muzeum w Praszce. 

Kindera Piotr – majster ciesielski, ur. w 1897 r. w Bogacicy (niem. Bodland), prezes Związku Budowlańców w Bogacicy, ranny podczas III powstania śląskiego.

Klakus H. – poległ w III powstaniu śląskim 2 czerwca 1921 r. W Lichyni, obecnie pow. strzelecki znajduje się mogiła zbiorowa poległych w III powstaniu śląskim, na jej płycie widnieje nazwisko H. Klakus. 

Klein B. – poległ w III powstaniu śląskim 2 czerwca 1921 r. W Lichyni, obecnie, pow. strzelecki znajduje się mogiła zbiorowa poległych w III powstaniu śląskim, na jej płycie widnieje nazwisko B. Klein.

Kleinert Józef – poległ w III powstaniu śląskim 2 czerwca 1921 r. W Lichyni, obecnie pow. strzelecki znajduje się mogiła zbiorowa poległych w III powstaniu śląskim, na jej płycie widnieje nazwisko J. Kleinert. 

Klich Józef – pochodził z Chechła, pow. toszecko-gliwicki. W Kamieniu Śląskim na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko J. Klich.

Klich Paweł – pochodził z Chechła, pow. toszecko-gliwicki. W Kamieniu Śląskim na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko P. Klich.  

Kloss Józef – pochodził z Winowa, pow. opolski, kierownik polskiej bibliotek w Górkach.

Kluba Jan – poległ pod Górą św. Anny w maju 1921 r. W Żędowicach na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na jej płycie widnieje nazwisko J. Kluba.  

Kłacka Jan – pochodził z Kotulina, pow. toszecko-gliwicki, poległ w maju 1921 r. w czasie walk o dworzec kolejowy w Kamieniu Śląskim. Na miejscowym cmentarzu jest mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko J. Kłacka.

Knop Juliusz – pochodził z Mikulczyc, żołnierz I kompanii szturmowej Wincentego Gawlika. Zamordowany 31 maja w Kalinowie wraz z 33 innymi żołnierzami z Mikulczyc. Ekshumacja odbyła się 16 lipca 1921 r. i ciała powstańców przewieziono na nieistniejący dziś cmentarz św. Barbary w rodzinnej miejscowości.

Knop Tomasz – mieszkaniec Gogolina, pow. strzelecki, zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkę Selbstschutz Oberschlesiens w Gogolinie wraz z 18 innymi mieszkańcami miejscowości. W Zakrzowie znajduje się pomnik, na którym widnieje nazwisko T. Knop.

Koj Jan (1888–1948) – działacz samorządowy, powstaniec śląski. Ur. w Komornikach, pow. prudnicki. Naukę szkolną i uniwersytecką przeplatał pracą w „Friedenshütte” (obecnie huta „Pokój” w Bytomiu) i podróżami po Europie, gdzie zdobywał wykształcenie. Znał biegle sześć języków, co ułatwiło mu służbę w wojsku niemieckim w czasie I wojny światowej. Po demobilizacji aktywnie działał w przygotowaniach do plebiscytu, a potem w III powstaniu śląskim w katowickim pułku Rudolfa Niemczyka. Po zakończeniu walk był m.in. burmistrzem Mikołowa i posłem. W czasie II wojny światowej w konspiracji we Lwowie, Radomiu i Częstochowie. Po 1945 r. był pierwszym prezydentem Nysy, a potem Gliwic. Pochowany na cmentarzu w Gliwicach. Odznaczony m.in. Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.  

Koj Józef – poległ 21 maja 1921 r. w Chobiu, pow. opolski. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.  

Kokoszka Franciszek – pochodził z Bojszowych, pow. pszczyński, żołnierz I batalionu pszczyńskiego, poległ w czasie bitwy pod Izbickiem w maju 1921 r. Pochowany razem z innymi powstańcami z Bierunia i Bojszowych, oraz z 20 osobami o nieustalonej tożsamości, we wspólnej mogile w Siedlcu.

Kołeczka Wiesław, pseud. Prater (1895–1978) – przywódca peowiacki. Ur. w Porębie, pow. strzelecki, służył w armii niemieckiej, następnie w armii gen. Józefa Hallera. Od 1920 r. komendant II obwodu strzeleckiego Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W III powstaniu śląskim dowódca 3, kompanii 1. baonu w Podgrupie „Harden”, ze swą kompanią opanował Stary Ujazd, Niezdrowice, Zalesie Śląskie, następnie Strzelce i Leśnicę. Brał udział w walkach 1. baonu Podgrupy „Bogdan” m.in. w rejonie Gogolina i Strzebniowa. W okresie międzywojennym pracował w PKP, w czasie II wojny światowej w ruchu oporu na  Kielecczyźnie. Po wojnie powrócił na Śląsk do pracy w PKP. Odznaczony m.in. Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.    

Kołodziej Aleksander – poległ w III powstaniu śląskim. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.  

Konka Józef – zabity 31 maja 1921 r. w Kalinowie. Pochodził z Mikulczyc, żołnierz I kompanii szturmowej Wincentego Gawlika. Zamordowany 31 maja w Kalinowie wraz z 33 innymi żołnierzami z Mikulczyc. Ekshumacja odbyła się 16 lipca 1921 r. i ciała powstańców przewieziono na nieistniejący już dzisiaj cmentarz św. Barbary w rodzinnej miejscowości.

Konwerski Krzysztof, pseud. Harden (1896–1959) – ur. w Poznaniu, do 1914 r. aktywnie działał w polskim ruchu narodowym. Organizował ruch skautowski i strzelecki. W czasie I wojny światowej w armii niemieckiej, wykazał się zdolnościami przywódczymi i sztabowymi. W powstaniu wielkopolskim awansowany na oficera. Następnie walczył w wojnie z Rosją Sowiecką, za co został odznaczony Orderem Virtuti Militari. W czasie III powstania dowodził Podgrupą „Harden”. Po powstaniu kontynuował karierę wojskową. W 1939 r. w sztabie Armii Łódź, następnie w obozie jenieckim w Murnau. Po 1945 r. pozostał na emigracji, zm. w Londynie.

Koraszewski Bronisław (1864–1924) – działacz narodowy i plebiscytowy. Ur. w Kijewicach, pow. mogileński, w rodzinie ziemiańskiej. Początkowo działał w Poznaniu, a następnie na Górnym Śląsku jako publicysta i redaktor „Górnoślązaka”, „Głosu Ludu Górnośląskiego” i „Katolika”, jednak największe zasługi przyniosła mu praca w Opolu, gdzie wydawał i redagował „Gazetę Opolską”. Oprócz dziennikarstwa aktywny także w wielu organizacjach oświatowych i przemysłowych, był współtwórcą Banku Ludowego w Opolu. Jako działacz związany z Ligą Narodową chłodno odnosił się do idei powstańczej. Zmuszony do opuszczenia Opola, zamieszkał w Katowicach, gdzie też zm. Jego nazwisko widnieje m.in. na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Koraszewski Tadeusz (1875–1923) – inżynier, aktywista, działacz narodowy i oświatowy. Ur. w Brzeźnie (Wielkopolska), w rodzinie ziemiańskiej. Pierwszy prezes koła „Sokoła” w Opolu, które powstało 11 czerwca 1911 r. W 1918 r. delegat pow. opolskiego na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Aktywny w kampanii plebiscytowej. W Opolu mieszkał do 1923 r., handlując maszynami rolniczymi. Zm. w Toruniu.

Korfanty Wojciech (1873–1939) – polityk, premier RP, poseł na sejm, działacz śląski. Działalność propolską rozpoczął jeszcze w gimnazjum w Katowicach. Po studiach początkowo działał w Narodowej Demokracji, a później związał się z chadecją. Był także kilkakrotnie posłem do Reichstagu. W latach 1918–1919 był członkiem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, a od 1920 r. komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku. Po plebiscycie stanął na czele III powstania śląskiego. W odrodzonej Polsce pełnił wiele funkcji publicznych. Zwalczany przez zwolenników Józefa Piłsudskiego został nawet osadzony w Twierdzy Brzeskiej i zmuszony do emigracji. Powrócił do kraju w 1939 r., lecz od razu go aresztowano na kilka miesięcy. Przed śmiercią zwolniony, zm. w sierpniu 1939 r.

Kos Paweł – pochodził z Chechła, pow. toszecko-gliwicki, poległ w maju 1921 r. w czasie walk o dworzec kolejowy w Kamieniu Śląskim. Na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko P. Kos.

Koszny Paweł (1898–1990) – powstaniec śląski, pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.  

Koszyk Szymon (1891–1972) – pochodzący z Opola publicysta, działacz i powstaniec śląski. Ranny pod Verdun, zdezerterował w 1918 r. z armii niemieckiej. Po zakończeniu I wojny światowej organizował w Opolu polskie życie społeczne, m.in. powołał do życia Towarzystwo Skautów Opolskich. Był jednym z polskich przedstawicieli na konferencji pokojowej w Paryżu. W III powstaniu śląskim był adiutantem I Opolskiego Batalionu. W 1923 r. wyjechał do Niemiec. Aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, spędził 3 lata w więzieniu. Następnie w Polsce zajmował się m.in. publicystyką. W czasie II wojny światowej ukrywał się na Kresach Wschodnich, a po 1945 r. był pierwszym burmistrzem Głuchołaz. Później organizował m.in. Archiwum Miejskie w Opolu (pracował tam w latach 1948–1951), powrócił również do zawodu dziennikarza.

Kośny Antoni – pseud. Smołka (1903–1983) – ur. w Chróścicach pod Opolem. Po powstaniach zamieszkał w Białośliwie. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi. 

Kośny Augustyn (1896–1939) – lekarz, działacz społeczny i polityczny. W czasie Wielkiej Wojny siłą wcielony do armii niemieckiej, z której zdezerterował i wraz z Armią Hallera powrócił do Polski. Uczestnik III powstania śląskiego, był członkiem Sądu Wojennego w Chorzowie. Po 1922 r. studiował medycynę, a następnie pracował jako lekarz w Niemczech, jednocześnie aktywnie działając w Związku Polaków w Niemczech, był współpracownikiem czasopism polskich. Zwolennik silnej autonomii Górnego Śląska w ramach Polski i traktowania Ślązaków jako odrębnej grupy etnicznej. Po 1937 r. na stałe osiadł w Berlinie, gdzie prowadził praktykę lekarską. Zamordowany prawdopodobnie przez gestapo w 1939 r.  

Kośny Bolesław – pseud. Smyrek (1893–1921) – powstaniec śląski, ur. w Chróścicach k. Opola, w patriotycznej rodzinie. Jego ojciec Szymon prowadził polską bibliotekę i był korespondentem „Gazety Opolskiej”. Walczył w I wojne światowej, a po powrocie na Śląsk uczestniczył w II i III powstaniu śląskim w opolskich kompaniach Grupy „Północ”. Poległ 7 czerwca 1921 r. podczas walk pod Zębowicami. Jest jedynym spośród 42 powstańców z Chróścic. Ma swoją ulicę w rodzinnej miejscowości. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.  

Kotula Augustyn – pochodził z Chobia, pow. opolski, poległ 21 maja 1921 r. w rodzinnej miejscowości. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.    

Kotula Jakub – pochodził z Groszowic, pow. opolski, poległ 21 maja 1921 r. w Zębowicach. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.  

Kowolik Józef – zm. wskutek represji popowstańczych.

Kowalik Franciszek – mieszkaniec Gogolina, pow. strzelecki, zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu w Gogolinie wraz z 18 innymi mieszkańcami tej miejscowości. W Zakrzowie znajduje się pomnik, na którym widnieje nazwisko F. Kowalik.

Kozioł Józef – pochodził z Zacharzowic, pow. toszecko-gliwicki, poległ w maju 1921 r. w czasie walk o dworzec kolejowy w Kamieniu Śląskim. Na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko J. Kozioł.

Koziołek Jan – pochodził z Boryczy, pow. strzelecki, dowódca 3 kompanii w II batalionie J. Faski w Podgrupie „Bogdan”, poległ w maju 1921 r. w czasie walk o dworzec kolejowy w Kamieniu Śląskim. Na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko J. Koziołek.

Koźlik Roman 1893–1960) – powstaniec śląski, ur. w Dąbrówce Małej, pow. katowicki. Służbę wojskową rozpoczął od Legionów Polskich, a później służył w armii niemieckiej. W Wojsku Polskim w artylerii. W 1920 r. odkomenderowany na Górny Śląsk. W III powstaniu śląskim dowodził III tarnogórskim batalionem szturmowym na środkowym odcinku frontu. Dowódca baonu tarnogórskiego w Podgrupie „Bogdan”. Po powstaniach w Wojsku Polskim. W 1933 r. ukończył studia prawnicze i prowadził w Katowicach Komunalną Kasę Oszczędności. W czasie II wojny światowej ze względu na wiek nie udało mu się wstąpić do wojska. Po wojnie mieszkał w Katowicach, gdzie zm. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi. 

Krawczyk Augustyn – pochodził z Antoniowa, pow. opolski, poległ 21 maja 1921 r. w rodzinnej miejscowości. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.  

Krawczyk Józef (właśc. Roman) – pochodził z Bierunia, żołnierz I batalionu pszczyńskiego, poległ w czasie bitwy pod Izbickiem w maju 1921 r. Pochowany razem z innymi powstańcami z Bierunia i Bojszowych, oraz z 20 osobami o nieustalonej tożsamości, we wspólnej mogile w Siedlcu.

Krok Nikodem – pochodził z Połonia, pow. toszecko-gliwicki. W Kamieniu Śląskim na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko N. Krok.

Król Jan – pochodził z Turawy, pow. opolski, poległ podczas III powstania śląskiego w Turawie. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.    

Krukowski Leonard, pseud. Krüger (1899–1967) – zawodowy oficer Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari. Pochodził z Wielkopolski, brał udział w walkach o tę dzielnicę, a następnie w III powstaniu Śląskim dowodził baonem kozielskim, który walczył pod Zdzieszowicami i Koźlem. Podczas walk obronnych o Górę św. Anny baon walczył w okolicach Obrowca. W 1939 r. dowodził baonem strzelców w 17 Dywizji Piechoty. Uczestnik Bitwy nad Bzurą. Odznaczony m.in. Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi oraz Orderem Virtuti Militari V klasy.  

Krupop Julia – pochodziła z Przywór, pow. opolski, poległa w III powstaniu śląskim. Jej nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.    

Krzakała J. – żołnierz 4. kompanii, II baonu 3. Katowickiego Pułku Piechoty. Poległ 2 czerwca 1921 r. podczas niemieckiego przełamania frontu w okolicach Lichyni, pow. kozielski (obecnie pow. strzelecki). Jego oddział przemieszczał się od Zalesia Śląskiego w stronę Lichyni i dostał się pod silny ogień artylerii i karabinów maszynowych. W Lichyni znajduje się mogiła zbiorowa poległych w III powstaniu śląskim, na płycie której widnieje nazwisko J. Krzakała. 

Krzemiński Franciszek – poległ w czasie powstań śląskich. Wymieniony na tablicy pamięci poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919–1920, znajdującej się na budynku przy pl. Grunwaldzkim w Praszce.

Krzykała Karol – starszy inspektor kolejowy, założyciel polskich związków zawodowych, szef kolejowej Polskiej Organizacji Wojskowej na okręg kozielski oraz zastępca tejże organizacji w Cisku. W czasie III powstania śląskiego komendant dworca kolejowego w Sławięcicach. Po powstaniach zamieszkał w Katowicach.

Książek Wiktor – powstaniec śląski, poległ w 1921 r.

Ksiuczyk Roman (właśc. Kściuczyk) – pochodził z Bojszowych, pow. pszczyński,  żołnierz I batalionu pszczyńskiego, poległ w czasie bitwy pod Izbickiem w maju 1921 r. Pochowany razem z innymi powstańcami z Bierunia i Bojszowych oraz z 20 osobami o nieustalonej tożsamości, we wspólnej mogile w Siedlcu.

Kubis Jan (1894–1969) – powstaniec śląski, ur. w Siołkowicach, pow. opolski. Od 1914 r. służył w wojsku niemieckim, zwolniony jako inwalida w 1917 r. Współorganizator Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, na terenie pow. opolskiego. Współpracował z pow. Polskim Komitetem Plebiscytowym w Opolu. W III powstaniu śląskim zastępca dowódcy 4. kompanii (F. Kubisa) 2. baonu Lisa-Przybylskiego (Podgrupa „Linke”). Po powstaniach znalazł się w obozie dla uchodźców w Dworach k. Oświęcimia, później w Goczałkowicach. W czasie II wojny światowej w ruchu oporu na terenie ZSRR. Po wojnie pracował w gospodarce komunalnej. Odznaczony m.in. Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Krzyrzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.      

Kubosz Wojciech – mieszkaniec Gogolina, zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Kuczka Paweł (1877–1946) – pochodził z Chrzelic pod Prudnikiem. Studia teologiczne odbył we Wrocławiu, gdzie studiował także slawistykę, geografię, ekonomię i sanskryt. W 1909 r. został proboszczem w Wysokiej. Na terenie powiatu oleskiego organizował polskie biblioteki, zakładał Bank Ludowy w Oleśnie, wspierał różne stowarzyszenia i organizował pielgrzymki. W czasie plebiscytu i powstań mimo stałego zagrożenia ze strony bojówek aktywnie działał w akcji wyborczej. Podczas III powstania śląskiego musiał uciekać na Górny Śląsk, gdzie objął parafię w Lyskach pod Rybnikiem, a następnie w Kamieniu pod Świętochłowicami. W czasie wojny musiał opuścić parafię, do której wrócił w 1945 r. i tu zm.

Kuczmera Piotr – pochodził z Chechła, pow. toszecko-gliwicki. Poległ w maju 1921 r. w czasie walk o dworzec w Kamieniu Śląskim. Na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko P. Kuczmera.

Kuczyński Zygmunt (1902–1921) – powstaniec śląski, uczył się w Korpusie Kadetów w Modlinie. Po wybuchu III powstania śląskiego zgłosił się na ochotnika i dostał przydział do artylerii, 4. Królewskohuckiego Pułku Piechoty wojsk powstańczych. Ciężko ranny podczas walk o Koźle, trafił do szpitala w Starej Kuźni, a po zdobyciu tej miejscowości przez Niemców, zamordowany w 1921 r. wraz z innymi rannymi. Jego imię nosi szkoła podstawowa w Kędzierzynie-Koźlu. Odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari, Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi. Jego imię widnieje m.in. na tablicy w budynku Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny oraz na pomniku Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego.    

Kudłek Brunon – pochodził z Mikulczyc, pow. tarnogórski, żołnierz I kompanii szturmowej Wincentego Gawlika. Zamordowany w maju 1921 r. w Kalinowie wraz z 33 innymi żołnierzami z Mikulczyc. Ekshumacja odbyła się 16 lipca 1921 r. i ciała powstańców przewieziono na nieistniejący już dzisiaj cmentarz św. Barbary w rodzinnej miejscowości.  

Kudłek Konrad – pochodził z Mikulczyc, pow. tarnogórski. Zamordowany w maju 1921 r. w Kalinowie wraz z 33 innymi żołnierzami z Mikulczyc. Ekshumacja odbyła się 16 lipca 1921 r. i ciała powstańców przewieziono na nieistniejący już dzisiaj cmentarz św. Barbary w rodzinnej miejscowości.

Kudrisz Wiktor (właśc. Kudrys) – pochodził z Obrowca, pow. strzelecki, zginął w 1921 r. w wyniku prześladowań ze strony niemieckich bojówek. W Obrowcu, obecnie pow. krapkowicki, na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa, na jej płycie widnieje nazwisko W. Kudrisz.

Kulawik Jan – z Pisarzowic, poległ w maju 1921 r. w czasie walk o dworzec kolejowy w Kamieniu Śląskim. Na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko J. Kulawik.

Kulik Jan – pochodził z Mikulczyc, pow. tarnogórski, żołnierz I kompanii szturmowej Wincentego Gawlika. Zamordowany 31 maja 1921 r. w Kalinowie wraz z 33 innymi żołnierzami z Mikulczyc. Ekshumacja odbyła się 16 lipca 1921 r. i ciała powstańców przewieziono na nieistniejącym już dzisiaj cmentarz św. Barbary w rodzinnej miejscowości.

Kulik Teodor (1895–1975) – pochodził z Chrząszczyc pod Opolem. Po wybuchu wojny w armii niemieckie, ranny, urlopowany z wojska studiował we Wrocławiu działając jednocześnie w tajnej organizacji Zet. Po powrocie do armii awansowany do stopnia porucznika i skierowany do wywiadu. Od 1919 r. w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska skierowany do Opola. Po I powstaniu śląskim trafił do Wielkopolski do odradzającego się Wojska Polskiego. Ponownie na Śląsku działał w wywiadzie, a w czasie III powstania dowodził Podgrupą „Bogdan”. Aktywny w życiu społecznym województwa śląskiego. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. obrońca Katowic, potem na emigracji. Do Polski wrócił w 1947 r.     

Kulina Jan – zamordowany w 1921 r. w Cisku, pow. kozielski. 

Kurc Maksymilian – walczył w kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika,

zamordowany przez członków Freikorps Oberland  w maju 1921 r. w Kalinowie.

Kuś Franciszek – powstaniec śląski. Poległ w III powstaniu śląskim 2 czerwca 1921 r. W Lichyni, obecnie pow. strzelecki, znajduje się mogiła zbiorowa poległych w III powstaniu śląskim, na jej płycie widnieje nazwisko F. Kuś. 

Kuś Piotr (1963–2011) – administrator parafii w Starym Oleśnie. Ur. w Gorzowie Śląskim. Wkrótce jednak cała rodzina zamieszkała w Oleśnie. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Oleśnie, a następnie do liceum ogólnokształcącego. Po zdaniu matury studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1989 r. w katedrze opolskiej. Posługę kapłańską pełnił w diecezjach opolskiej i gliwickiej. W latach 2001–2006 był administratorem parafii Stare Olesno. W 2010 r. został koordynatorem ds. przebudowy tzw. domu ks. Ulitzki w Raciborzu oraz rezydentem przy parafii św. Mikołaja w Raciborzu. Zm. 25 maja 2011 r. i pochowany został na cmentarzu w Starym Oleśnie.

Kwiasowski Ignacy (1882–1962) – pochodził z Biskupic Ołobockich w Wielkopolsce,  członek   Byczyńskiej   Rady   Ludowej   i   reprezentant   na   Sejm   Dzielnicowy   w Poznaniu. Na początku XX w. zamieszkał w Byczynie, gdzie kupił kamienicę, w której miał swój zakład krawiecki. Po 1922 r. działał w Związku Polaków w Niemczech, był skarbnikiem, za co wielokrotnie go prześladowano. Więzień opolskiego karceru i obozu Buchenwald. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Byczyny. Dziś w Byczynie I. Kwiasowski patronuje jednej z ulic.

Kwiecińscy R. D. – fundator pomnika poświęconego księdzu Franciszkowi Marxowi.

Kwiotek Ignacy – mieszkaniec Góry św. Anny, pow. strzelecki, zamordowany przez Niemców w 1921 r.

Kwittek Ignacy – mieszkaniec Góry św. Anny, pow. strzelecki, zamordowany przez Niemców w 1921 r.

Lachotta Konstanty (1880–1921) – działacz plebiscytowy. Ur. w Krobuszu, pow. prudnicki. Przed I wojną światową sprzedał odziedziczony po ojcu młyn i kupił karczmę w Olbrachcicach. Odbywały się w niej polskie zebrania. W październiku 1921 r. na karczmę napadła niemiecka bojówka. Lokal zdemolowano, a właściciela uprowadzono i zamordowano. Jego zwłoki po kilku dniach znaleziono w piaskowni k. Prudnika. Pochowany został na cmentarzu obok kościoła parafialnego w Olbrachcicach.

Laluśny R. – poległ w III powstaniu śląskim 2 czerwca 1921 r. W Lichyni, pow. strzelecki, znajduje się mogiła zbiorowa poległych w III powstaniu śląskim, na jej płycie widnieje nazwisko R. Laluśny. 

Langiewicz Aleksander (1900–1919)kapral, ur. w Praszce, w listopadzie 1918 r. jako ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, ochotnik w 7. kompanii II batalionu 27. Pułku Piechoty w czasie wojny polsko-bolszewickiej, poległ w Krupce. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Praszce. Wymieniony na tablicy pamięci poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919–1920, znajdującej się na budynku przy pl. Grunwaldzkim w Praszce.

Langosz Antoni powstaniec śląski. Pochodził z Kolonii Gosławickiej, poległ w czasie III powstania śląskiego w Dąbrówce Małej. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Latka Józef – powstaniec śląski. Pochodził z pow. bytomskiego, poległ 7 maja 1921 r. w bitwie pod Starym Koźlem, służąc w II batalionie 4. Pułku Piechoty im. „Czwartaków” Karola Gajdzika. W Starym Koźlu na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na jej płycie widnieje nazwisko J. Latka.

Le Rond Henri (1864–1949) – francuski generał, przewodniczący Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku z siedzibą w Opolu. Dyplomata wojskowy z bogatą karierą wojenną, współpracownik marszałka Ferdinanda Focha, znał kilka języków i w czasie konferencji pokojowej w Paryżu aktywnie uczestniczył w negocjacjach, m.in. w komisji zajmującej się granicami Polski. Na Śląsku, realizując politykę Francji, nieoficjalnie sprzyjał aspiracjom Polski. Po podziale Górnego Śląska utrzymywał kontakty z wieloma polskimi politykami. Wsparł m.in. odbudowę Wawelu i otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lepich Jan – mieszkaniec Gogolina, pow. strzeleckiego,  zamordowany w maju 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Leszczyk Ignacy – zamordowany 9 czerwca 1921 r., ofiara niemieckiej masakry w Brzeźcach. W Starym Koźlu na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na jej płycie widnieje nazwisko I. Leszczyk. W Kędzierzynie-Koźlu znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca powstańców śląskich, na której również jest jego nazwisko.

Leszczyk Jan – zamordowany 9 czerwca 1921 r., ofiara niemieckiej masakry w Brzeźcach. W Starym Koźlu na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na jej płycie widnieje nazwisko I. Leszczyk. W Kędzierzynie-Koźlu znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca powstańców śląskich, na której również jest jego nazwisko.

Liguda Wojciech (1853–1922) – pochodził z Winowa pod Opolem. Był bardzo bliskim współpracownikiem Bronisława Koraszewskiego. Zasłużony działacz polski na Śląsku. Organizator m.in. pielgrzymek do śląskich sanktuariów, współzałożyciel Banku Ludowego i Banku Rolników w Opolu. Aktywny także w polityce w komitetach wyborczych do pruskiego Landtagu i niemieckiego Reichstagu z ramienia katolickiej partii Centrum. Zażarty krytyk pruskiego systemu oświaty. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Lipiński Krystian – zginął 11 czerwca 1921 r. W Gorzowie Śląskim na cmentarzu  znajduje się pomnik poświęcony osobom, które zginęły w czasie  III powstania śląskiego, na jego płycie widnieje nazwisko K. Lipiński.

Lortz Jan (1888–1942) – przywódca powstańczy. Ur. w Rozbarku, pow. bytomski. Po ukończeniu szkoły ludowej, pracował jako zecer i dekarz. W czasie I wojny światowej, mimo kalectwa, wcielony do wojska niemieckiego. Po powrocie był jednym z czołowych organizatorów konspiracji górnośląskiej w Bytomiu. W zastępstwie komendanta wydał rozkaz rozpoczęcia I powstania w pow. bytomskim. Uczestniczył w II powstaniu, a od grudnia 1920 r. został dowódcą obwodu Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska (Rozbark). W III powstaniu dowodził 1. baonem pułku katowickiego Walentego Fojkisa. W 1939 r. walczył w szeregach samoobrony powstańczej. W czasie II wojny światowej przymusowo zesłany w głąb ZSRR. Zm. w Uzbekistanie.

Loska Piotr – pochodził z pow. katowickiego, poległ 2 czerwca 1921 r. pod Gogolinem. W Lichyni, obecnie pow. strzelecki, znajduje się mogiła zbiorowa poległych w III powstaniu śląskim, na jej płycie widnieje nazwisko P. Loska. 

Lubos Karol – dowódca  batalionu lublinieckiego. W III powstaniu śląskim dowodził jednym z batalionów Podgrupy „Butrym” walczących na froncie północnym. W pierwszej fazie powstania, 6 maja 1921 r., wraz z batalionem Teodora Mańczyka zdobył miasto Dobrodzień.

Luc Augustyn – walczył w kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika, zamordowany przez członków Freikorps Oberland  w maju 1921 r. w Kalinowie.

Lukasek Henryk – pochodził z Bierunia lub Bojszowych, walczył w I batalionie pszczyńskim, poległ w 1921 r. W Siedlcu znajduje się pomnik powstańców I batalionu pszczyńskiego, na którym widnieje nazwisko H. Lukasek. 

Machura Józef – powstaniec śląski, mieszkaniec Miedzianej, pow. opolski. Poległ w 1921 r., broniąc Kamienia Śląskiego przed natarciem niemieckim, walczył w batalionie Wincentego Mięsoka. W Kamieniu Śląskim na cmentarzu jest mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko J. Machura.

Machura Tomasz – powstaniec śląski, pochodził z pow. pszczyńskiego, poległ 18 maja 1921 r. w Kamieniu Śląskim. W Siedlcu znajduje się pomnik powstańców I batalionu pszczyńskiego, na którym widnieje nazwisko T. Machura.

Macioszek Jan – szeregowiec, walczył w kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika, zamordowany przez członków Freikorps Oberland  w maju 1921 r. w Kalinowie.

Mainka Paweł – powstaniec śląski, pochodził z Krasiejowa, pow. opolski. Poległ 3 czerwca 1921 r. w Krasiejowie, pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu wyznaniowym w Staniszczach Wielkich. Znajduje się tu również pomnik poświęcony powstańcom śląskim, wśród których wymieniony jest P. Mainka, ponadto jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.     

Majer Jan – powstaniec śląski, pochodził z pow. pszczyńskiego, poległ 24 maja 1921 r. W Siedlcu znajduje się pomnik powstańców I batalionu pszczyńskiego, na którym widnieje nazwisko J. Majer. 

Makiela Augustyn – zm. 6 czerwca 1921 r. Pomnik, na którym widnieje nazwisko A. Makiela znajduje się na gorzowskim cmentarzu na masowym grobie tych osób, które zginęły w czasie  III powstania śląskiego.  

Malasa Wincenty – powstaniec śląski, pochodził z Przywór, pow. opolski. Poległ 3 maja 1921 r. w Kalinowie. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.  

Malnusz Alojz – poległ w czasie powstań śląskich, pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu wyznaniowym w Staniszczach Wielkich. Znajduje się tu również pomnik poświęcony powstańcom śląskim, wśród których wymieniony jest A. Malnusz.

Maloszek Piotr – powstaniec śląski, jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.  

Małek Ryszard – mieszkaniec Olszowej, pow. strzelecki. Poległ w III powstaniu śląskim pod Górą św. Anny w 1921 r. W Olszowej na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na jej płycie widnieje nazwisko R. Małek.  

Mandol Jan – mieszkaniec Gogolina, pow. strzelecki, zamordowany w maju 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Mania Władysław (1902–1979), powstaniec śląski, pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.  

Mańczyk Teodor (1894–1969) – ur. w Pawłowie, pow. raciborski. Był przywódcą powstańczym i działaczem społecznym, w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej, a po dostaniu się do niewoli walczył najpierw w armii francuskiej, a potem wstąpił do armii Józefa Hallera. Jesienią 1920 r. urlopowany z wojska i skierowany na Śląsk do akcji plebiscytowej. W III powstaniu śląskim początkowo dowodził pułkiem opolskim, a potem jednym z baonów Podgrupy „Linke”, walcząc o Ozimek i broniąc linii Myślina–Staniszcze Wielkie. Po powstaniu pracował w służbie celnej i Straży Granicznej. W 1939 r. organizował obronę Śląska, a po aresztowaniu więzień obozów w Dachau, Mauthausen i Gusen. Po 1945 r. był aktywnym działaczem społecznym na Górnym Śląsku.

Marek Franciszek – zamordowany w 1921 r. w Czarnocinie, pow. strzelecki.

Maron Piotr – poległ w 1921 r. w Oleśnie na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na jej płycie widnieje nazwisko P. Maron.     

Martin – dowódca Selbstschutz Oberschlesiens, które zaatakowały Raszową w nocy z 3 na 4 czerwca 1921 r.  

Marx Franz (1880–1921) – ksiądz, ur. się w Mysłowicach, ale jego rodzice przybyli z Westfalii. Seminarium ukończył we Wrocławiu, pełnił posługę jako proboszcz w Krapkowicach, a potem we Frankfurcie n. Odrą. W 1910 r. otrzymał misję utworzenia parafii w Starym Oleśnie. Rozpoczął starania o budowę nowej świątyni. Chociaż był etnicznym Niemcem, miejscowa polska ludność bardzo  go szanowała. Rozumiał aspiracje Polaków, ale zawsze zachowywał neutralność. To nie uchroniło go od śmierci. W nocy z 10 na 11 maja 1921 r. bojówkarze niemieccy porwali księdza i zastrzeli w pobliskim lesie. Jego zwłoki dla zatarcia śladów spalono w kluczborskiej gazowni.

Masalski Józef – poległ w maju 1921 r. W Siedlcu znajduje się pomnik powstańców I batalionu pszczyńskiego, na którym widnieje nazwisko J. Masalski.

Masalski Paweł – pochodził z pow. pszczyńskiego, poległ 14 maja 1921 r. w Kamieniu Śląskim. W Siedlcu znajduje się pomnik powstańców I batalionu pszczyńskiego, na którym widnieje nazwisko P. Masalski.

Mateja Piotr (1890–1974) – powstaniec śląski, ur. w Tarnowie Opolskim, pow. opolski. Podczas III powstania śląskiego walczył na froncie północnym w szeregach Podgrupy „Linke”.  Odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Matura Władysław – pochodził z pow. katowickiego, poległ 2 czerwca 1921 r. W Lichyni, obecnie pow. strzelecki, znajduje się mogiła zbiorowa poległych w III powstaniu śląskim, na jej płycie widnieje nazwisko W. Matura. 

Matuszek – poległ w 1921 r. w bitwie pod Górą św. Anny, pochowany w mogile zbiorowej w Zalesiu Śląskim, pow. strzelecki.

Matysek – powstaniec śląski. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.  

May – kapitan Selbstschutz Oberschlesiens.

Mazur Jósef – poległ w 1921 r. W Oleśnie na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na jej płycie widnieje nazwisko J. Mazur.

Mazurek Stefania (1900–1987) – doktor nauk humanistycznych, nauczycielka. Ur. w Siemianowicach. W 1920 r. podjęła pracę w Wydziale Szkolnym Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu. W 1932 r. obroniła rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu filologii angielskiej. W swoim domu w Siemianowicach zorganizowała szkołę dla dzieci i młodzieży oraz kursy języka polskiego dla robotników i górników. Działała w Towarzystwie Polek w Siemianowicach. W czasie II wojny światowej dyrektor Tajnego Pedagogium Ziem Zachodnich w Warszawie. Po zakończeniu działań zbrojnych została pierwszym kierownikiem Studium Języków Obcych w opolskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Mencel Emanuel – mieszkaniec pow. katowickiego. Podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. w Gogolinie. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni, obecnie pow. strzelecki.   

Mencel Jan – mieszkaniec pow. katowickiego. Poległ 14 czerwca 1921 r. Spoczywa w zbiorowej mogile powstańczej na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Śląskim.

Mencel Józef – mieszkaniec pow. katowickiego. Podczas powstań walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. w Gogolinie. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni.

Michalik Emanuel – pochodził z Lwowa. Podczas III powstania śląskiego w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w powstaniu, spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.

Michalik Tomasz – mieszkaniec Pokoju, pow. opolski. Poległ  podczas powstań śląskich. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Michalski Feliks – (1898–1939) – powstaniec, żołnierz Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy na Śląsku. Ur. 29 grudnia 1898 r. w Szerokiej, pow. jastrzębski. W I wojnie światowej w armii niemieckiej. W 1919 r. zgłosił się do armii polskiej. Zwolniony z wojska w listopadzie 1920 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W czasie III powstania śląskiego dowodził 3. baonem żorskim. Po zakończeniu powstania pracował w Knurowie jako strażnik graniczny oraz w fabryce „Lignoza”. W sierpniu 1939 r. został dowódcą 1. kompanii II Batalionu Ochotniczych Oddziałów Powstańczych. Zginął 1 września 1939 r. w wyniku postrzału w brzuch. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Pilchowicach.  

Midleja Henryk – mieszkaniec pow. katowickiego. Podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego.  Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni, obecnie pow. strzelecki.

Mielczarek Franciszek – poległ w czasie powstań. Wymieniony na tablicy pamięci poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919–1920, znajdującej się na budynku przy pl. Grunwaldzkim w Praszce.

Mierzejewski – dowódca 6. batalionu, broniącego się przed atakiem niemieckim w Kamieniu Śląskim podczas III powstania śląskiego 21 maja 1921 r.  

Mięsok Wincenty (1895–1974) – przywódca peowiacki. Ur. w Rozmierce, pow. strzelecki, w rodzinie chłopskiej. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Podczas I wojny światowej w armii niemieckiej. Po wojnie działał w Związkach Wojackich na terenie pow. toszecko – gliwickiego. W I powstaniu śląskim kierował akcją pod Czekanowem k. Gliwic. Pod koniec 1919 r. mianowany zastępcą komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska pow. toszecko – gliwickiego. W 1921 r. zorganizował zgrupowanie baonowe, wchodzące w skład Podgrupy „Bogdan”. Dowodził baonem w walkach pod Gogolinem. Po zdemobilizowaniu pracował jako księgowy i działacz Związku Powstańców Śląskich.  W latach 1940–1943 więzień obozu w Auschwitz. Odznaczony m.in. Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Śląskim Krzyżem Powstańczym.

Młotek Juliusz – mieszkaniec Antoniowa, pow. opolski. Poległ 25 maja 1921 r. w Antoniowie. Upamiętniony na pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Mondel Piotr – ochotnik z Praszki. Poległ w czasie powstań śląskich. Wymieniony na tablicy pamięci poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919–1920, znajdującej się na budynku przy pl. Grunwaldzkim w Praszce.  

Morawiec Jacek – mieszkaniec Siedlca. Poległ w III powstaniu śląskim podczas walk o tę wieś 23 maja 1921 r.

Morys Robert – mieszkaniec Szczepanowic, pow. opolski. Poległ 6 maja 1921 r. w Dobrodzieniu. Upamiętniony na pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Mośko Franciszek – powstaniec, poległ w III powstaniu śląskim, w czasie bitwy o Sławięcice w czerwcu 1921 r. 

Mrozek Piotr – upamiętniony na pomniku poświęconym bohaterom walk wyzwoleńczych, znajdującym się na cmentarzu w Gorzowie Śląskim.

Mróz Paweł – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Mucha Franciszek (1872–1921) – mieszkaniec  Turawy, pow. opolski. Ur. 2 lipca 1872 r., poległ 21 maja 1921 r. w Turawie. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi oraz na pomniku powstańców śląskich w Dąbrówce Łubniańskiej.

Müller Antoni – mieszkaniec Olszowej, pow. strzelecki. Poległ wskutek terroru po zajęciu tej wsi przez Niemców.

Musioł – dowódca pododdziału rybnickiego z pułku Franciszka Rataja. Wraz z oddziałem brał udział w bitwach o Zalesie Śląskie w maju oraz o Olszową w czerwcu 1921 r.

Musioł J. – powstaniec. Podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. w Gogolinie. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni.

Musioł Jan – mieszkaniec Olszowej, pow. strzelecki. Poległ w III powstaniu śląskim pod Górą św. Anny w 1921 r. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich na cmentarzu parafialnym w Olszowej.

Musioł Karol (1905–1983) – powstaniec. Ur. w Bierułtowach, pow. rybnicki, w rodzinie górniczej. Wykształcenie zawodowe. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W III powstaniu walczył w szeregach 4. kompanii pułku wodzisławskiego Józefa Michalskiego. W czasie II wojny zesłany na roboty przymusowe i wcielony do Wehrmachtu. Po wyzwoleniu sekretarz gminy w Dąbrowie k. Niemodlina, od 1952 r. w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu. Założyciel Towarzystwa Przyjaciół Opola, współinicjator Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Odznaczony m.in. Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Gwiazdą Górnośląską i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Mustalski Stefan – mieszkaniec Olszowej, pow. strzelecki. Poległ w III powstaniu śląskim pod Górą św. Anny w 1921 r. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich na cmentarzu parafialnym w Olszowej.

Mycka Wojciech – powstaniec, poległ 13 czerwca 1921 r. Spoczywa w zbiorowej mogile powstańczej na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Śląskim.

Naczyński Karol – powstaniec, poległ w III powstaniu śląskim, w bitwie o Sławięcice w czerwcu 1921 r.

Nagi Walenty – walczył w szeregach I batalionu pszczyńskiego, poległ w III powstaniu śląskim. Upamiętniony na pomniku I batalionu pszczyńskiego w Siedlcu.   

Niemczyk Paweł – poległ w III powstaniu śląskim. Spoczywa we wspólnej mogile ośmiu bohaterów III powstania na cmentarzu w Staniszczach Wielkich. Znajduje się tu również pomnik poświęcony powstańcom śląskim, wśród których wymieniony jest P. Niemczyk. 

Niemczyk Rudolf, pseud. Stein (1894–1964) – przywódca peowiacki, dowódca powstańczy. Ur. w Sosnowcu, w rodzinie robotniczej. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W latach 1914–1918 w armii niemieckiej. Uczestniczył w trzech powstaniach śląskich, W III powstaniu dowódca baonu w grupie taktycznej Walentego Fojkisa, a następnie dowódca pułku katowickiego. Do II wojny urzędnik w Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Katowicach. Walczył w kampanii wrześniowej, a w latach 1942–1946 był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie aktywny w organizacjach kombatanckich. Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Bogucicach.  

Niemiec Szymon – pochodził z Ligoty Toszeckiej, pow. toszecko-gliwicki. Podczas III powstania śląskiego w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w powstaniu, spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.

Nir Feliks – ochotnik z Praszki. Poległ w czasie powstań śląskich. Uwieczniony na tablicy pamiątkowej poległych w obronie Ojczyzny, znajdującej się na budynku przy pl. Grunwaldzkim w Praszce.

Nir Stanisław – poległ w czasie powstań. Wymieniony na tablicy pamięci poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919–1920, znajdującej się na budynku przy pl. Grunwaldzkim w Praszce.

Nocoń Ryszard – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Nowacki Bolesław – poległ w czasie powstań. Wymieniony na tablicy pamięci poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919–1920, znajdującej się na budynku przy pl. Grunwaldzkim w Praszce.

Nowak Franciszek – mieszkaniec Czarnocina, pow. strzelecki. Poległ wskutek popowstańczego terroru niemieckiego.

Nowakowski Karol (1897–1982) – uczestnik powstań śląskich. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Nowiński Karl (1890–1921) – mieszkaniec Byczyny, pow. kluczborski, kanonier w III powstaniu śląskim. Zmarł w szpitalu polowym w Branicach 10 maja 1921 r.

Ogaza Augustyn – mieszkaniec Jaryszowa, pow. strzelecki. Poległ w III powstaniu śląskim, w bitwie pod Gogolinem. Na cmentarzu parafialnym w Jaryszowie znajduje się zbiorowa mogiła, na jej płycie widnieje nazwisko A. Ogaza.

Ogiewka Ryszard – mieszkaniec Kielczy, pow. strzelecki. Poległ w III powstaniu śląskim pod Górą św. Anny. Spoczywa we wspólnej mogile powstańczej na cmentarzu w Kielczy.

Olkis P. – podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. w Gogolinie. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni.  

Oszek Robert – kapitan marynarki.

Owczarek Walenty – ochotnik z Praszki. Poległ w czasie powstań śląskich. Wymieniony na tablicy pamięci poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919–1920, znajdującej się na budynku przy pl. Grunwaldzkim w Praszce.

Ozimek Paweł – mieszkaniec Schodni, pow. opolski. Poległ w III powstaniu śląskim w tej wsi. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Pach Jan – powstaniec śląski, poległ w 1921 r. Pochowany w mogile zbiorowej przy ul. Powstańców Śląskich w Racławiczkach, obecnie pow. krapkowicki.

Pach Kasper – powstaniec śląski, poległ w 1921 r. Pochowany w mogile zbiorowej przy ul. Powstańców Śląskich w Racławiczkach, obecnie pow. krapkowicki.

Pach Walenty – powstaniec śląski, poległ w 1921 r. Pochowany w mogile zbiorowej przy ul. Powstańców Śląskich w Racławiczkach, obecnie pow. krapkowicki.

Paczula Józef – mieszkaniec Raszowej, pow. opolski. Poległ w III powstaniu śląskim w Chociebożu. Upamiętniony na pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Pawelek Wilhelm – poległ w III powstaniu śląskim pod Górą św. Anny. Na cmentarzu w Kielczy znajduje się grób powstańczy oraz zbiorowa mogiła, na płytach widnieje nazwisko Pawelek Wilhelm. 

Pawleta Karol – mieszkaniec Przywór, pow. opolski. Poległ 22 sierpnia 1920 r. w Kosorowicach. Upamiętniony na pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi oraz na pomniku w Kosorowicach.

Paździor Teofil – powstaniec śląski, poległ w III powstaniu pod Górą św. Anny. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Strzelcach Opolskich. 

Pelka J. – powstaniec śląski, poległ w III powstaniu śląskim 2 czerwca 1921 r. w Lichyni, pow. kozielski (obecnie pow. strzelecki). Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni. 

Piechaczek Augustyn – mieszkaniec Dolnej, pow. strzelecki, zamordowany w Czarnocinie przez oddziały Selbstschultz Oberschlesiens.

Piechota Konrad (1899–1993) – powstaniec śląski, pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Pieczka Otomar (1902–1980) – powstaniec, nauczyciel. Ur. w Nowym Bytomiu, pow. bytomski, w rodzinie górniczej. W 1919 r. w  Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W 1920 r. wyjechał ze Śląska w celu przygotowania się do zawodu nauczyciela. Po wybuchu III powstania śląskiego w 1921 r. powrócił, by wziąć udział w walkach po stronie polskiej. W okresie międzywojennym pracował jako nauczyciel, od 1927 r. przejściowo na Śląsku Opolskim. Zm. 20 stycznia 1980 r., pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Piela F. – powstaniec  śląski, zginął w bitwie o Sławięcice w 1921 r.

Pierskała Henryk – powstaniec kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika. Dnia 31 maja 1921 r. wzięty do niewoli i zamordowany w Kalinowie.

Pietrowski Adolf – powstaniec 1. batalionu pszczyńskiego z Bierunia lub Bojszowych, poległ w czasie powstań. Upamiętniony na pomniku pamięci I batalionu pszczyńskiego w Siedlcu, pow. strzelecki.

Pilawa Jerzy – mieszkaniec Gogolina, zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Pinkawa Aleksander – pochodził z Obrowca, pow. strzelecki, zginął w 1921 r. w wyniku prześladowań ze strony niemieckich bojówek.

Pisula Franciszek – powstaniec śląski, zginął w 1921 r. Upamiętniony na pomniku bohaterów III powstania śląskiego w Sternalicach.

Pisula Zofia – powstaniec śląski, zginęła w 1921 r. Upamiętniona na pomniku bohaterów III powstania śląskiego w Sternalicach.

Pogodała Jan – powstaniec śląski. Pochowany w mogile zbiorowej na cmentarzu w Leśnicy.

Pokora Augustyn – powstaniec śląski. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Poliwoda Józef (1902–1955) – powstaniec, członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Ur. w Wójtowej Wsi, pow. opolski w rodzinie chłopskiej. W czasie III powstania śląskiego walczył w kompanii Alojzego Dambonia (Podgrupa „Linke”). Uczestnik walk pod Zębowicami i Dobrodzieniem. W maju 1922 r. pracownik Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Bytomiu, a od 1937 r. we Wrocławiu. W czasie II wojny światowej przebywał na Węgrzech, trafił jako więzień do obozu w Tulln pod Wiedniem. Po wojnie mieszkał w Opolu. Zm. 19 marca 1955 r.

Poloczek F. – powstaniec 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu śląskim 2 czerwca 1921 r. Pochowany w mogile zbiorowej na skraju lasu w Lichyni.

Poloczek Jan – zamordowany przez bojówki Selbstchuz Obershlesien 23 V 1921 r. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Polok – mieszkaniec Góry św. Anny, zamordowany przez Niemców.

Polok Paweł – mieszkaniec Gogolina, zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Popek Franciszek – mieszkaniec Gogolina, zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Prokop Paweł – powstaniec z pow. opolskiego. Upamiętniony na pomniku upamiętniającym 100-lecie powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi

Przedworski Adolf – powstaniec śląski, poległ w 1921 r. Pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu w Starym Koźlu.

Przewdzinek Józef – ofiara niemieckich represji w Oleszce, pow. strzelecki (obecnie. pow. krapkowicki).

Przybyła Konstanty – powstaniec, poległ w III powstaniu śląskim, w czasie bitwy o Sławięcice w 1921 r. 

Pszczółkowski Zbigniew – powstaniec śląski, kadet I Korpusu Kadetów we Lwowie, brał udział w III powstaniu śląskim, zginął pod Zębowicami 10 czerwca 1921 r. Odznaczony Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi. Uwieczniony na tablicy upamiętniającej kadetów ze Lwowa i Modlina w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny.

Pucała Wiktor – powstaniec śląski, poległ w 1921 r. Pochowany na cmentarzu w Bogacicy.

Pustelnik Roman – powstaniec śląski z kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika. Wzięty do niewoli i zmordowany 23 maja 1921 r. w Kalinowie.  

Puszczyński Tadeusz, pseud. Konrad, Konrad Wawelberg (1895–1939) – czołowy organizator II i III powstania śląskiego, pułkownik Wojska Polskiego. W latach 1914–1915 w Legionach Polskich, od 1915 r. w Polskiej Organizacji Wojskowej, od 1918 r. w Wojsku Polskim, od 1920 r. w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Dowódca grupy „Wawelberg”, która w III powstaniu śląskim wysadziła most na rzece Osłobodze, w rejonie Głogówka w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Bazą wypadową grupy była Błotnica Strzelecka. W 1929 r. ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy oraz Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi.

Rabczyński Antoni – ofiara terroru niemieckiego po powstaniach śląskich.

Raitor Urban – powstaniec z pow. opolskiego. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Rak Adolf – pochodził z Kierpnia, pow. kozielski (obecnie pow. prudnicki), poległ w 1921 r. w III powstaniu śląskim. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Prudniku upamiętniającym osoby, które oddały życie w czasie III powstania śląskiego i II wojny światowej. 

Ralla Krzysztof (1930–), historyk, pochodzi z Otmic, autor cytatu zamieszczonego na pomniku, który poświęcony jest powstaniom śląskim w Siedlcu.

Rangosz Alojzy – powstaniec śląski z Kamienia Śląskiego, pow. krapkowicki, żołnierz I baonu toszeckiego. Pochowany w mogile zbiorowej na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.

Rataj Franciszek (1894–1958) – dowódca w powstaniu wielkopolskim i III powstaniu śląskim. Od grudnia 1918 r. uczestnik przygotowania do powstania wielkopolskiego w rejonie Leszna. W czasie walk w 1919 r. dowodził 1. Pułkiem Strzelców Wielkopolskich. Na Górnym Śląsku zajmował się reorganizacją Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w pow. pszczyńskim. W czasie walk III powstania śląskiego stanął na czele pułku pszczyńskiego. Po powstaniu od 1922 do 1939 r. w strukturach Wojska Polskiego, dowodził 58. Pułkiem Piechoty. W czasie okupacji w Armii Krajowej, w powstaniu warszawskim dowódca zgrupowania „Paweł”, potem w niewoli niemieckiej przetrzymywany w Lamsdorf/Łambinowicach i Woldenberg/Dobiegniewie.  Zm. w Poznaniu w 1958 r. Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, 2-krotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi. 

Reibnitz von – pułkownik, dowódca oddziałów wojsk niemieckich.

Reinert Stanisław – mieszkaniec Gogolina, zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Renghen J.G. – fundator pomnika poświęconego księdzu Franciszkowi Marxowi, który sympatyzował z Polakami, został zastrzelony w nocy z 10 na 11 maja 1921 r. w lesie między Gronowicami a Starym Olesnem

Richthofen – dowódca wojsk niemieckich Grupy „Süd”.

Romanowski Ludwik – powstaniec śląski, żołnierz I baonu toszeckiego w Kamieniu Śląskim. Na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko L. Romanowski.

Rosa Bernard (1860–1921) – powstaniec śląski,  ur. w Bierdzanach, pow. opolski, zamordowany przez Niemców w maju 1921 r. Upamiętniony na pomniku powstańców Śląskich w Dąbrówce Łubniańskiej.

Rosa Walenty – powstaniec śląski z pow. opolskiego. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Rulik Nikodem – powstaniec śląski i działacz społeczny. Ur. 1893 r. w Jemielnicy, pow. strzelecki. Po I wojnie światowej założył w Jemielnicy Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Organizował siły wojskowe we wschodniej części pow. strzeleckiego. W czasie II powstania śląskiego dowodził siłami peowiaków z Jemielnicy. Za działalność aresztowany i skazany wraz z bratem na 4 lata więzienia. Zwolniony po roku, uciekł do Warszawy. W czasie III powstania organizował aprowizację dla oddziałów Podgrupy „Bogdan”. Po 1923 r. przeniósł się z rodziną do pow. lublinieckiego. W czasie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Wrócił do kraju w 1968 r. Odznaczony m.in. Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi i Gwiazdą Górnośląską.

Ryrko Franciszek – powstaniec śląski z pow. opolskiego. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Ryszka Franciszek – powstaniec śląski, zginął w 1921 r. Pochowany w zbiorowej mogile w Kędzierzynie-Koźlu.

Schipke  – właściciel gospody w Głogówku.

Schmidt Alojzy – powstaniec śląski z kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika. Wzięty do niewoli i zabity przez Niemców 23 maja 1921 r. w Kalinowie

Siebringhaus – dowódca baonu Freikorps Oberland.

Sierny Józef – powstaniec śląski  pułku zabrskiego Pawła Cymsa (Grupa „Wschód”), poległ w rejonie Dziergowic w 1921 r.

Sitko Franciszek – powstaniec śląski z Kotulina, pow. gliwicki, dowódca 2. batalionu katowickiego (Grupa „Wschód”). Brał udział w walkach o Przystań Kozielską i Blachownię Śląską. W Kamieniu Śląskim na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko F. Sitko.

Siupka Michał – powstaniec śląski z Wierzchu, pow. kozielski, zginął w 1921 r. Upamiętniony na pomniku osób, które straciły życie podczas powstań śląskich i II wojny światowej w Prudniku.

Siupka P. – powstaniec śląski  4. kompani, II batalionu, 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu śląskim 2 czerwca 1921 r., pochowany z mogile zbiorowej w Lichyni.

Sklorz M. – powstaniec, służył w 4. kompanii 2. batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu śląskim 2 czerwca 1921 r. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni

Skomudek Alojzy – mieszkaniec Wierzchów, pow. oleski, poległ 22 maja 1921 r. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich na cmentarzu w Bogacicy. 

Smatłoch Teodor – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Sok W. – podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. w Gogolinie. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni.

Sosna Józef – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Sosna Paweł – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Spryś Franciszek – mieszkaniec Starych Siołkowic, pow. opolski. Poległ 7 czerwca 1921 r. w Zębowicach. Upamiętniony na pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Stania Paweł – dowódca dwóch plutonów z 8. pszczyńskiego pułku piechoty Franciszka Rataja.

Stebinski Jósef – poległ w III powstaniu śląskim. Spoczywa w zbiorowej mogile powstańców śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Oleśnie.

Stelmach Stefan –  mieszkaniec Dobrzenia Wielkiego, pow. opolski. Poległ w czasie powstań śląskich w Opolu. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Stiller Franciszek – z Wielowsi, pow. toszecko-gliwicki. Walczył w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w czasie powstań śląskich. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.

Stolorz (Stolarz) Leon – powstaniec, bohater III powstania śląskiego. Zamordowany przez Niemców 7 maja 1921 r. Spoczywa we wspólnej mogile powstańczej na cmentarzu w Starym Koźlu. Upamiętniony na pomniku powstańców śląskich przy pl. Rodła w Kędzierzynie-Koźlu.

Stotko Teodor – mieszkaniec pow. opolskiego. Poległ w czasie powstań śląskich. Upamiętniony na pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Strachwitz Hyazinth Graf von (1893–1968) – hrabia z Kalinowa, dowódca oddziałów Selbstschutz Oberschlesiens pod Kamieniem Śląskim. Po zakończeniu walk o Górny Śląsk do połowy lat trzydziestych zarządzał majątkiem rodzinnym. W czasie II wojny światowej walczył we Francji, Jugosławii i Związku Radzieckim (m.in. bitwa pod Kurskiem).

Strużyna Stanisław – powstaniec, poległ w III powstaniu śląskim, w czasie bitwy o Sławięcice w czerwcu 1921 r.

Strzemp Paweł – mieszkaniec Łan Małych, pow. toszecko-gliwicki. Walczył w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w czasie powstań śląskich. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim

Stypa Augustyn – mieszkaniec Pławniowic, pow. toszecko-gliwicki. Walczył w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w czasie powstań śląskich. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim. 

 

Suchy Franciszek – pochodził z Grabiny, pow. prudnicki.  Zginął w obozie koncentracyjnym Buchenwald w 1943 r. Upamiętniony na pomniku upamiętniającym osoby, które straciły życie podczas powstań śląskich i II wojny światowej, stojącym na ul. Dąbrowskiego w Prudniku.

Surzycki Jan (1898–1921) – porucznik artylerii, harcerz, działacz niepodległościowy, powstaniec.  Ur. 24 grudnia 1898 r. w Grojcu, pow. chrzanowski, w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec, Stefan, był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a ojcem chrzestnym był Stanisław Witkiewicz. Związany był ze skautingiem krakowskim. Student Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 r. Po wybuchu III powstania śląskiego objął dowództwo działonu „Gerah”. Wraz z baonem Pawła Cymsa uczestniczył w natarciu na Kędzierzyn i przyczynił się do zdobycia Starego Koźla. Zginął od postrzału w głowę pod Starym Koźlem 9 maja 1921 r. Pochowany w grobowcu rodzinnym na krakowskim Cmentarzu Rakowickim.

Swanski (Swański) I. – poległ w III powstaniu śląskim pod Górą św. Anny. Spoczywa we wspólnej mogile powstańczej na cmentarzu w Jemielnicy.

Sylwester Leonard (1901–1981) – powstaniec śląski, kronikarz miasta Opola, ur. w Rudniku, pow. raciborski. W latach 1920–1921 był pracownikiem biurowym w Polskim Komitecie Plebiscytowym, w III powstaniu śląskim walczył w 4. Raciborskim Pułku Piechoty, później był pisarzem w Naczelnej Komendzie Wojsk Powstańczych. Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie II wojny światowej przebywał m.in. w Palestynie, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego. W 1947 r. powrócił do Polski i związał się z Opolem. Początkowo pracował na stanowisku Dyrektora Miejskich Przedsiębiorstw, a od 1949 r. do przejścia na emeryturę w 1969 r. był kierownikiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miejskiego w Opolu. Ponad 30 lat prowadził kronikę miasta Opola.  

Szampera Gabriel – mieszkaniec Gogolina, pow. strzelecki. Zamordowany 23 maja 1921 r. przez bojówkarzy Selbstschutzu. Wymieniony na pomniku znajdującym się w Zakrzowie upamiętniającym mieszkańców Gogolina zamordowanych w 1921 r.

Szczeciński Tomasz – mieszkaniec Jemielnicy, pow. strzelecki. Poległ w III powstaniu śląskim.

Szczeponik Feliks – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Szczeponik Paweł – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Szczotka Antoni – mieszkaniec Opola. Poległ 23 maja 1921 r. w Kolanowicach. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Szendera Józef  (1898–1944) – mieszkaniec Pszczyny, pracownik umysłowy, powstaniec. W III powstaniu śląskim dowódca 6. baonu w pułku pszczyńskim, walczył na terenie Zakrzowa. Członek Związku Powstańców Śląskich. We wrześniu 1939 r wraz z oddziałem samoobrony powstańczej z Jankowic wyruszył ma wschód do Lwowa a następnie do Nowego Sącza, gdzie został komendantem oddziału partyzanckiego AK. Ujęty przez Niemców, osadzony w więzieniu w Nowym Sączu. Rozstrzelany publicznie 15 czerwca 1944 r. 

Szendzielorz Jan – poległ w Sławięcicach w czasie III powstania śląskiego.

Szenk Jan – mieszkaniec Grudzic, pow. opolski. Poległ 11 maja 1921 r. w Zębowicach. Upamiętniony na pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi. 

Szłapa Jan (1893–1974) – powstaniec, ur. 20 lipca 1893 r. w Strzelcach Opolskich. W III powstaniu śląskim dowódca 1. kompanii z baonu strzeleckiego Seweryna Jędrasika z Podgrupy „Harden”, jeden ze zdobywców Góry św. Anny. Aktywny w czasie plebiscytu, po jego porażce na niekorzyść Polski uciekł do Pszczyny. Działacz samorządowy, członek Związku Powstańców Śląskich. Pierwszy po II wojnie światowej burmistrz Pszczyny. Działał na rzecz weteranów powstań śląskich i ich rodzin. Odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Walecznych z Mieczami i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zm. 4 listopada 1974 r. w Pszczynie, spoczywa na tutejszym Cmentarzu Parafialnym Wszystkich Świętych.

Szramka Emil (1887–1942) – ksiądz, polski działacz społeczny i polityczny, historyk. Ur. w Tworkowie k. Raciborza, w rodzinie robotniczej. Ukończył studia teologiczne we Wrocławiu. W 1911 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Członek tajnych polskich organizacji „Zet” i „Koło Polskie”. Działacz Towarzystwa Oświaty na Śląsku im. św. Jacka. Po I wojnie światowej redaktor kwartalnika „Głosy znad Odry”. W czasie powstań śląskich oraz plebiscytu aktywnie agitował na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Członek Biura Organizacyjnego przy Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu. Od 1927 r. organizował budowę katedry w Katowicach. Był jednym z inicjatorów założenia Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Od początku niemieckiej okupacji, we wrześniu 1939 r.,  represjonowany przez gestapo. Aresztowany w kwietniu 1940 r., został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, następnie do Gusen, Mauthausen i ponownie do Dachau. Zamordowany w obozowej izbie chorych KL Dachau 13 stycznia 1942 r. Ogłoszony błogosławionym wśród 108 polskich męczenników II wojny światowej przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r.  Głaz poświęcony ks. Emilowi Szramkowi znajduje się w DPS „Caritas” w Kopernikach.

Szula Ludwik – mieszkaniec Jemielnicy, pow. strzelecki. Poległ w III powstaniu śląskim.

Szwarc Pilip (Filip) – mieszkaniec Kielczy, pow. strzelecki. Poległ w III powstaniu śląskim pod Górą św. Anny. Spoczywa we wspólnej mogile powstańczej na cmentarzu w Kielczy.

Szymańda Józef  – mieszkaniec Bierkowic, pow. opolski. Poległ w III powstaniu śląskim w Opolu. Upamiętniony na pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Szynol Wincenty (1899–1983) – powstaniec śląski. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Śmiałowski Franciszek – ochotnik z Praszki, poległ w czasie powstań śląskich. Wymieniony na tablicy pamięci poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919–1920, znajdującej się na budynku przy pl. Grunwaldzkim w Praszce.

Śmiatek Ryszard – mieszkaniec Jemielnicy, pow. strzelecki. Poległ w III powstaniu śląskim.

Środa Paweł – poległ w III powstaniu 5 lipca 1921 r. Uwieczniony na pomniku poświęconym bohaterom walk wyzwoleńczych, znajdującym się na cmentarzu w Gorzowie Śląskim.

Świerczewski Feliks (1901–1988) – powstaniec. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi. 

Świergot Jan – poległ w III powstaniu śląskim. Spoczywa na cmentarzu w Raszowej.

Świerzy Alfons – mieszkaniec Kalinowa, pow. strzelecki. Zamordowany przez Niemców 31 maja 1921 r. w Kalinowie.

Świerzy Alojzy – mieszkaniec Żędowic, pow. strzelecki. Poległ w III powstaniu śląskim pod Górą św. Anny. Spoczywa we wspólnej mogile na cmentarzu w Żędowicach.

Świerzy Roman – mieszkaniec Żędowic, pow. strzelecki. Poległ w III powstaniu śląskim pod Górą św. Anny. Spoczywa we wspólnej mogile na cmentarzu w Żędowicach.

Thomsen – kapitan, dowódca oddziałów niemieckich.

Tkocz Alojzy – mieszkaniec pow. katowickiego. Podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. w Lichyni. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni.

Toczyłowski Zygmunt (1904–1921) – powstaniec, kadet I Korpusu Kadetów we Lwowie, kapral. Ur. w Jędrzejowie, w rodzinie inteligenckiej. Na Górny Śląsk przybył z grupą kadetów jako słuchacz III klasy Korpusu Kadetów. Uczestnik III powstania śląskiego, służył jako wywiadowca w pułku pszczyńskim Franciszka Rataja. Ciężko ranny w czasie walk pod Lichynią, dostał się do niewoli niemieckiej, w której zm. 21 maja 1921 r. Odznaczony pośmiertnie Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi. Upamiętniony na pomniku Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego w Opolu. 

Tomalak Tomasz – członek byczyńskiej Rady Ludowej i reprezentant Byczyny na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu.

Trzeciok Jan (1914–?) – drukarz, działacz Związku Polaków w Niemczech. Ur. w Biadaczu, pow. opolski. Uczęszczał do niemieckiej szkoły ludowej, od 1923 r. do polskiej szkoły mniejszościowej w Biadaczu, w drukarni „Nowin” w Opolu przygotowywał się do zawodu drukarza, od 1934 r. pracował przy druku m.in. „Nowin Codziennych”, „Dziennika Raciborskiego”, „Młodego Polaka w Niemczech”. Członek Związku Polskiej Młodzieży Katolickiej na Śląsku Opolskim, działacz Związku Polaków w Niemczech. Uratował przed konfiskatą jeden komplet wydrukowanych szpalt „Leksykonu Polactwa w Niemczech”.  

Twarodwski Jan – mieszkaniec Turawy, pow. opolski. Poległ w III powstaniu śląskim. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Urban – ksiądz, następca księdza Ryszarda Choroby z Łomnicy, pow. oleski.

Urbanietz Jan – powstaniec śląski, pochodził z Kamienia Śląskiego. Poległ w czasie powstań śląskich. Na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa I baonu toszeckiego, na jej płycie widnieje nazwisko J. Urbanietz.

Urbańczyk Antoni – z Zacharzowic, pow. toszecko-gliwicki, poległ w czasie powstań śląskich. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.

Urbańczyk Jan – walczył w szeregach I batalionu pszczyńskiego, poległ w III powstaniu śląskim. Upamiętniony na pomniku I batalionu pszczyńskiego w Siedlcu.

Waindok Józef – mieszkaniec Starych Siołkowic, pow. opolski. Poległ w czasie powstań śląskich w Zabrzu. Upamiętniony na pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Walenczyk – – mieszkaniec Krapkowic, pow. opolski. Poległ 30 lipca 1921 r. w Dziergowicach. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Walerus Karol – dowódca marynarzy, w III powstaniu śląskim walczył razem z batalionem Podgrupy „Bogdan” w Jasionie.

Waloszek Franciszek – mieszkaniec Szymiszowa, pow. strzelecki, powstaniec. Zamordowany w czasie III powstania śląskiego przez Selbstschutz Oberschlesiens. Pochowany na cmentarzu w Szymiszowie.

Watoła Marcin (1875–1923) – przywódca peowiacki. Ur. w Królewskiej Hucie, w rodzinie robotniczej. Pracował w kopalni i działał w stowarzyszeniach polskich. W I wojnie światowej w armii niemieckiej na froncie wschodnim. Jeden z organizatorów Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w Chorzowie.  Uczestnik trzech powstań śląskich. W III powstaniu dowódca 3. baonu w pułku katowickim Walentego Fojkisa. Po powstaniach aktywny działacz Związku Byłych Powstańców. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. 

Wawrzynek Jan (1903–1971) – powstaniec, działacz Związku Polaków w Niemczech. Ur. w Raciborzu, w rodzinie robotniczej. Od 1919 r. członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, potem Związku Harcerstwa Polskiego. W III powstaniu cekaemista w pułku raciborskim Alojzego Segeta. Po podziale Górnego Śląska działacz Związku Polaków w Niemczech, organizator życia polskiego na Śląsku Opolskim. Prezes Związku Polaków na Śląsku. Przetrzymywany w obozach koncentracyjnych Buchenwald, Ravensbrück i Sachsenhausen. Po wyzwoleniu radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu. Odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką za Wiarę i Wytrwanie ZPwN. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi. 

Ważewski M. – dowódca baonu walczącego w III powstaniu śląskim w Starym Oleśnie.

Wąs Józef (1905–1983) – powstaniec. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Westfalowicz (Westfalewicz) – porucznik, dowódca plutonu artylerii, walczącego w III powstaniu o wyzwolenie Olesna.

Wilczek Jan – powstaniec. Podczas III powstania śląskiego w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w powstaniu, spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.

Wilkowski Wilhelm – mieszkaniec pow. katowickiego. Podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. w Gogolinie. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni.

Winkler Robert – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Wolny Wilhelm – poległ w III powstaniu śląskim. Spoczywa we wspólnej mogile powstańczej na cmentarzu w Starym Koźlu.

Woś Paweł – powstaniec, w czasie III powstania śląskiego w szeregach kompanii mikulczyckiej Wincentego Gawlika z Podgrupy „Bogdan”. Poległ 23 maja 1921 r. w Kalinowie.

Woźniak Fryderyk , pseud. King (1895–?) – dowódca powstańczy. Ur. w Roździeniu, pow. katowicki. Przed I wojną światową wyemigrował do USA. Podczas wojny w armii gen. Józefa Hallera, a po wojnie pozostał w Polsce. Podczas III powstania dowódca 4. baonu pułku katowickiego Walentego Fojkisa. Jego pododdział odznaczył się szczególnie w walkach o Kędzierzyn. W latach 1924–1925 powrócił do USA. Jego dalsze losy nie są znane.

Woźniak Karol (1893–1923) – działacz plebiscytowy, ksiądz, major. Ur. w Roździeniu pow. katowicki; brat Fryderyka Woźniaka. Studia teologiczne odbywał w Belgii oraz USA. Podczas I wojny światowej w armii gen. Józefa Hallera. Brał czynny udział w akcji plebiscytowej. W III powstaniu dowódca baonu szturmowego pułku katowickiego Walentego Fojkisa. Odznaczył się w walkach o Kędzierzyn. Był bardzo popularny w środowisku powstańczym jako walczący z bronią w ręku duchowny. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski czynny w działalności narodowej, m.in. w  Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Zm. w Szopienicach, pochowany w kwaterze powstańczej tamtejszego cmentarza.

Woźny Karol – poległ w III powstaniu śląskim 25 maja 1921 r. Upamiętniony na pomniku poświęconym bohaterom walk wyzwoleńczych na cmentarzu w Gorzowie Śląskim.  

Wójcik Klemens – walczył w szeregach I batalionu pszczyńskiego, poległ w III powstaniu śląskim. Upamiętniony na pomniku pamięci I batalionu pszczyńskiego w Siedlcu.

Wróbel Michał – mieszkaniec Głogówka, pow. prudnicki. Zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1941 r. Upamiętniony na pomniku poświęconym osobom, które straciły życie podczas powstań śląskich i II wojny światowej, stojącym w Prudniku na ul. Dąbrowskiego.

Wrzyszcz Teodor – mieszkaniec Nakła, pow. opolski. Poległ 2 czerwca 1921 r. w Kolonowskiem. Spoczywa we wspólnej mogile bohaterów III powstania na cmentarzu w Staniszczach Wielkich. Upamiętniony na pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi oraz pomniku bohaterów III powstania na cmentarzu w Staniszczach Wielkich. 

Wydra J. – dowódca 3. kompanii batalionu bytomskiego Jana Lortza, walczącej w III powstaniu śląskim o wyzwolenie Kędzierzyna.

Wyrwich Michał – z Wojciechowa, pow. oleski. Poległ 7 maja 1921 r.  Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Oleśnie.

Zabilski Władysław – (1901–1983) – uczestnik powstań śląskich. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Zając Antoni – z Taciszowa, pow. toszecko-gliwicki. Podczas III powstania śląskiego w szeregach I baonu toszeckiego. Poległ w powstaniu, spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich I baonu toszeckiego na cmentarzu w Kamieniu Śląskim.

Zając F. – powstaniec. Podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. w Gogolinie. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni.

Zajączkowski Adam – ochotnik z Praszki. Poległ w czasie powstań śląskich.  Wymieniony na tablicy pamięci poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919–1920, znajdującej się na budynku przy pl. Grunwaldzkim w Praszce.

Zakrzewski Zygmunt (1903–1921) – powstaniec, kadet I Korpusu Kadetów we Lwowie, kapral. Ur. w Warszawie, w rodzinie kupieckiej. Jako słuchacz III klasy Korpusu Kadetów wraz z grupą kadetów wyjechał ze Lwowa i brał udział w III powstaniu śląskim. Był wywiadowcą w pułku pszczyńskim Franciszka Rataja. Ciężko ranny w walkach pod Lichynią, dostał się do niewoli niemieckiej, gdzie zm. 21 maja 1921 r. Odznaczony pośmiertnie Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi. Uwieczniony na tablicy upamiętniającej Kadetów ze Lwowa i Modlina w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny i pomniku Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego w Opolu.

Zaszczyński Zbigniew – (1901–1921) – powstaniec, kadet I Korpusu Kadetów we Lwowie, sierżant. Ur. w Warszawie. Przybył na Górny Śląsk razem z grupą kadetów, uczestnik III powstania śląskiego. Przydzielony do baonu Karola Brandysa (Podgrupa „Linke”). Poległ 10 czerwca 1921 r. w bitwie pod Zębowicami. Odznaczony pośmiertnie Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi. Upamiętniony na pomniku Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego w Opolu.

Zawada F. – mieszkaniec pow. katowickiego. Podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. w Gogolinie. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni. 

Zgorzelski Tomasz (1889–1921) – powstaniec śląski,  ur. w Turawie, pow. opolski, zamordowany przez Niemców w maju 1921 r. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi oraz na pomniku powstańców Śląskich w Dąbrówce Łubniańskiej.

Zgrzebnik Franciszek – poległ w III powstaniu śląskim w Dziergowicach.

Ziarnko J. – dowódca oddziału. W III powstaniu śląskim, wraz z oddziałem pułku zabrskiego Pawła Cymsa, 6 maja 1921 r. przełamał niemiecką linię obrony i zajął dworzec w Bierawie. Następnie przemieszczając się wzdłuż torów kolejowych na linii Bierawa-Kędzierzyn uderzył na pozycje niemieckie, wspierając pułk katowicki Walentego Fojkisa.

Zieliński Ryszard – powstaniec śląski, zginął w 1921 r. Pochowany w zbiorowej mogile w Kędzierzynie-Koźlu.

Zientek Wincenty – mieszkaniec Żędowic, pow. strzelecki. Poległ w III powstaniu śląskim pod Górą św. Anny w maju 1921 r. Spoczywa we wspólnej mogile powstańczej na cmentarzu w Żędowicach.

Zięć Ignacy – z Raszowej, pow. opolski. Poległ w III powstaniu śląskim w Nowej Wsi. Upamiętniony na pomniku 100-lecia powstań śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Zięć Wincenty – z Raszowej, pow. opolski. Poległ w czasie powstań śląskich w Zębowicach. Jego nazwisko widnieje na pomniku ufundowanym z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, który odsłonięto 2 maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.   

Ziętek J. – podczas powstań śląskich walczył w szeregach 4. kompanii II batalionu 3. Katowickiego Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Poległ w III powstaniu 2 czerwca 1921 r. w Gogolinie. Spoczywa we wspólnej mogile powstańców śląskich w Lichyni.

Żołucza Michał – walczył w szeregach I batalionu pszczyńskiego, poległ w III powstaniu śląskim. Upamiętniony na pomniku I batalionu pszczyńskiego w Siedlcu

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.