Wyniki plebiscytu: na 779 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 648 osób, a za Niemcami – 112.
     Cisek – gmina wiejska w powiecie kozielskim (obecnie wieś w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim), ludność utrzymywała się głównie z rolnictwa. W 1910 r. mieszkało tu 1219 osób, 1206 mówiących językiem polskim i 13 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 6 z 12 mandatów. W latach 1918–1922 w Cisku odbywały się liczne propolskie manifestacje. Sama wieś nie był objęta walkami powstańczymi, ale jej mieszkańcy brali udział    w III powstaniu śląskim. W kwietniu 1920 r. przeniesiono do Ciska Polski Komitet Plebiscytowy na powiat kozielski. Po zakończeniu powstania Cisek stał się celem polityki represyjnej Niemiec, zamordowano tu w 1921 r. powstańców: Jana Kulinę, Klemensa Jarzynę i Marcjana Jasika.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.