Wynik plebiscytu: na 46 uprawnionych do głosowania za Polską nie opowiedział się nikt, natomiast za Niemcami wszyscy.


  Domaszowice – miejscowość w powiecie namysłowskim. Znaczny odsetek miejscowej ludności katolickiej stanowili Polacy. Jeszcze  w 1870 r. w tutejszej szkole elementarnej prowadzono naukę w językach polskim                i niemieckim. Zgodnie z projektem z 7 maja 1919 r. wieś została przyłączona do obszaru plebiscytowego na wniosek polskiej delegacji.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.