Wyniki plebiscytu: na 1968 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 1156 osoby, a za Niemcami – 778.
     Zawadzkie – osada na prawach gminy wiejskiej w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 3040 osób, 2519 mówiących językiem polskim, 41 językiem polskim                i niemieckim, 480 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 5 z 9 mandatów. W marcu 1919 r.        w lasach pod Zawadzkim nastąpiło zaprzysiężenie pierwszych oddziałów Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska              w powiecie strzeleckim. Działała tu: Rada Robotniczo-Żołnierska, gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwo Polek, Kółko Rolnicze, Związek Chrześcijańskich Robotników im. św. Józefa. Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”, amatorski zespół teatralny.      W lutym 1920 r. utworzono tu Polski Komitet Plebiscytowy. Podczas II powstawania oddział Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska zajął Zawadzkie. W III powstaniu śląskim miejscowy i peowiacy, należący do baonu          z Podgrupy „Harden” opanowali Zawadzkie        w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Do końca powstania osada pozostawała w rękach polskich, pełniąc rolę zaplecza materiałowego dla wojsk Podgrupy „Linke”. W miejscowej „Zawadzkiwerke” (obecnie Huta Andrzej) zmontowano dla powstańców 3 pociągi pancerne: „Nowak”, „Zygmunt Powstaniec”, „Tadek Ślązak”. Po podziale Górnego Śląska, wskutek terroru bojówek niemieckich, wyemigrowało z Zawadzkiego do Polski 275 osób.

       Wyniki plebiscytu: na 1968 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 1156 osoby, a za Niemcami – 778.
     Zawadzkie – osada na prawach gminy wiejskiej w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 3040 osób, 2519 mówiących językiem polskim, 41 językiem polskim                i niemieckim, 480 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 5 z 9 mandatów. W marcu 1919 r.        w lasach pod Zawadzkim nastąpiło zaprzysiężenie pierwszych oddziałów Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska              w powiecie strzeleckim. Działała tu: Rada Robotniczo-Żołnierska, gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwo Polek, Kółko Rolnicze, Związek Chrześcijańskich Robotników im. św. Józefa. Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”, amatorski zespół teatralny.      W lutym 1920 r. utworzono tu Polski Komitet Plebiscytowy. Podczas II powstawania oddział Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska zajął Zawadzkie. W III powstaniu śląskim miejscowy i peowiacy, należący do baonu          z Podgrupy „Harden” opanowali Zawadzkie        w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Do końca powstania osada pozostawała w rękach polskich, pełniąc rolę zaplecza materiałowego dla wojsk Podgrupy „Linke”. W miejscowej „Zawadzkiwerke” (obecnie Huta Andrzej) zmontowano dla powstańców 3 pociągi pancerne: „Nowak”, „Zygmunt Powstaniec”, „Tadek Ślązak”. Po podziale Górnego Śląska, wskutek terroru bojówek niemieckich, wyemigrowało z Zawadzkiego do Polski 275 osób.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.