Dąbrówka Łubniańska – wieś położona    w powiecie opolskim. W Dąbrówce Łubniańskiej znajduje się pomnik zamordowanych w dniu 16 maja 1921 r. przez niemiecką bojówkę działaczy polskich z Turawy i Bierdzan, którzy zostali aresztowani podczas procesji ku czci część św. Jana Nepomucena.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.