Drogi użytkowniku!

   „Prezentujemy Interaktywną mapę Śląska mającą promować wartości edukacyjno-kulturowe, a nader wszystko upamiętnić śląskich bohaterów.”

Drogi użytkowniku!

   „Prezentujemy Interaktywną mapę Śląska mającą promować wartości edukacyjno-kulturowe, a nader wszystko upamiętnić śląskich bohaterów.”

          Mapa ta w prosty i przystępny sposób dostarcza wiedzy na temat miejsc          i dawnych wydarzeń, pomaga dotrzeć tam, gdzie spoczywają nasi bohaterowie lub znajdują się pomniki im poświęcone. Projekt ten będzie poszerzany w przyszłości o nowe miejscowości, rejony, a nawet okresy historyczne, by przybliżyć odbiorcom bogatą historię śląskiej ziemi oraz pokazać, że pamiętamy o naszych bohaterach. Zapraszamy Cię do odkrywania historii Śląska na nowo!

Instytut Śląski

      Treść przygotowana na podstawie: Encyklopedia powstań śląskich, zespół red. Franciszek Hawranek i in., Opole 1982; Śląska Opolskiego droga do Polskiwybór i wprowadzenie Michał Lis, Opole 2021.

     Rok 1918 – zakończyła się I wojna światowa. Niemcy ją przegrały.                W Europie kształtuje się nowy układ sił. Dnia 3 czerwca 1918 r. przez premierów Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch została wydana deklaracja wersalska. Stwierdzono w niej, że powstanie niepodległego państwa polskiego jest warunkiem trwałego pokoju na „Starym Kontynencie”. Na ziemiach polskich tworzą się zaczątki polskiej władzy. Los polskiej granicy zachodniej miał zostać rozstrzygnięty na konferencji pokojowej w Paryżu.

       

     Rok 1918 – zakończyła się I wojna światowa. Niemcy ją przegrały.                W Europie kształtuje się nowy układ sił. Dnia 3 czerwca 1918 r. przez premierów Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch została wydana deklaracja wersalska. Stwierdzono w niej, że powstanie niepodległego państwa polskiego jest warunkiem trwałego pokoju na „Starym Kontynencie”. Na ziemiach polskich tworzą się zaczątki polskiej władzy. Los polskiej granicy zachodniej miał zostać rozstrzygnięty na konferencji pokojowej w Paryżu.

       W tym samym czasie na Śląsku ludność polska „marzy”, aby znaleźć się      w nowo odrodzonej Polsce. W ramach postanowień traktatu wersalskiego          o przyszłości Śląska miał zadecydować plebiscyt. W sierpniu 1919 r.,                  w odpowiedzi na represyjną politykę Niemiec wobec polskich mieszkańcy Śląska, dochodzi do wybuchu  I powstania śląskiego. Zakończyło się ono po kilku dniach porażką, ale przyśpieszyło przybycie na Śląsk Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej.     

      Powstał Polski Komisariat Plebiscytowy z Wojciechem Korfantym na czele. Z powodu narastającej agresji ze strony Niemców 19 sierpnia 1920 r. wybucha II powstanie śląskie, które umożliwia Polakom przeprowadzenie plebiscytu zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego. Dnia 20 marca 1921 r. odbył się plebiscyt. Komisja plebiscytowa na podstawie jego wyników przyznała większość spornego terytorium Niemcom. Polacy przystąpili do walki i po ogłoszeniu strajku generalnego    w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. rozpoczęli III powstanie śląskie, kiedy wydawało się, że wszystko już stracone. My pokazujemy, że o nich wciąż pamiętamy…

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.