Wyniki plebiscytu: na 372 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 159 osób, a za Niemcami – 206.

Biadacz – gmina wiejska położona w powiecie opolskim. W 1925 r. mieszkało tu 696 osób, 625 mówiących językiem polskim, 58 językiem polskim i niemieckim, 13 niemieckim. Działały tu polska biblioteka, Związek Młodzieży Polsko-Katolickiej oraz Towarzystwo Śpiewu. Szacuje się, że w latach 1923–1933 na zajęcia religii w języku polskim uczęszczało od 30 do 40 dzieci. W 1923 r. otwarto w Biadaczu polską publiczną szkołę mniejszościową.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.