Wyniki plebiscytu: na 388 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 309 osób, a za Niemcami – 76.
       Jaryszów – gmina wiejska i obszar dworski w powiecie strzeleckim. Głównym źródłem utrzymania się ludności było rolnictwo. W 1910 r. mieszkało tu 680 osób, 643 mówiących językiem polskim, 37 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 8 z 9 mandatów. Już na początku III powstania śląskiego wieś została zajęta przez 2 kompanię batalionu strzeleckiego pod dowództwem Wiesława Kołeczko z Podgrupy „Harden”. Jaryszów stanowił bazę wypadową do ataków powstańczych na Leśnicę                    i Zdzieszowice. Od 23 maja 1921 r. do końca powstania miejscowość znajdowała się            w rękach polskich, broniona była m.in. przez pododdziały pułku pszczyńskiego Franciszka Rataja i pułk katowicki Rudolfa Niemczyka          z Grupy „Wschód”. Wkraczające do Zimnej Wódki oddziały francuskie rozdzieliły walczące strony. Mieszkaniec Jaryszowa Augustyn Ogaza poległ w bitwie pod Gogolinem.

        Wyniki plebiscytu: na 388 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 309 osób, a za Niemcami – 76.
       Jaryszów – gmina wiejska i obszar dworski w powiecie strzeleckim. Głównym źródłem utrzymania się ludności było rolnictwo. W 1910 r. mieszkało tu 680 osób, 643 mówiących językiem polskim, 37 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 8 z 9 mandatów. Już na początku III powstania śląskiego wieś została zajęta przez 2 kompanię batalionu strzeleckiego pod dowództwem Wiesława Kołeczko z Podgrupy „Harden”. Jaryszów stanowił bazę wypadową do ataków powstańczych na Leśnicę                    i Zdzieszowice. Od 23 maja 1921 r. do końca powstania miejscowość znajdowała się            w rękach polskich, broniona była m.in. przez pododdziały pułku pszczyńskiego Franciszka Rataja i pułk katowicki Rudolfa Niemczyka          z Grupy „Wschód”. Wkraczające do Zimnej Wódki oddziały francuskie rozdzieliły walczące strony. Mieszkaniec Jaryszowa Augustyn Ogaza poległ w bitwie pod Gogolinem.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.