Wyniki plebiscytu: na 478 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 305 osób, a za Niemcami – 161.

Łomnica – gmina wiejska w powiecie oleskim. W 1910 r. do Łomnicy sprowadzono kapelana Ryszarda Chorobę. Był on polskim patriotą mocno związanym z polskim ludem tej wsi, czym naraził się władzom pruskim, znosząc przy szykany z ich strony. Jego następca kapelan Urban w 1911 r. wspominał o rodzącym się w Łomnicy ruchu polskim pobudzonym przez działalność księdza Pawła Kuczki z Wysokiej.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.