Wyniki plebiscytu: na 237 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 117 osób, a za Niemcami – 115.
        Czarnocin – gmina wiejska i obszar dworski w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkały tu 374 osoby, 312 mówiących językiem polskim, 2 językiem polskim                  i niemieckim, 60 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. zdecydowano się na kompromisową listę polsko-niemiecką, w ramach której parytetycznie podzielono 12 mandatów. Na początku III powstania śląskiego wieś została zajęta przez 1 i 2 kompanie batalionu strzeleckiego pod dowództwem Wiesława Kołeczki. Od 21 maja 1921 r. Czarnocin znalazł się na linii frontu w czasie głównej bitwy o Górę św. Anny. Wioski broniły wówczas oddziały pułku katowickiego Walentego Fojkisa, a od 21 maja pułk królewskohucki Karola Gajdzika. Na skutek terroru niemieckiego śmierć w Czarnocinie ponieśli Franciszek Marek i Franciszek Nowak.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.