Wyniki plebiscytu: na 1205 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 148 osób, a za Niemcami – 1116.
    Leśnica – gmina miejska z wolnym wójtostwem w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 1951 osób, 396 mówiących językiem polskim, 197 językiem polskim              i niemieckim, 1358 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 19 z 27 mandatów. W Leśnicy od 1919 r. działa komórka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, od lutego 1920 r. mieścił się tu niewielki garnizon aliancki, znajdowała się tu także siedziba powiatowego ośrodka Polskiego Komitetu Plebiscytowego    w Strzelcach. Dnia 7 maja 1921 r. w czasie trwania III powstania śląskiego miasto zostało zdobyte przez batalion strzelecki Pawła Dziewiora. Dnia 9 maja 1921 r. odparto kontrnatarcie niemieckie z rejonu Zdzieszowic. Leśnicę 21 maja utracono na rzecz oddziałów niemieckich pod dowództwem mjr. von Chappuisa w trakcie trwania batalii o Górę św. Anny. Dnia 22 maja 1921 r. chwilowo udało się odzyskać miasto oddziałom Walentego Fojkisa, zostało jednak odbite przez oddziały Freikorpsu Oberland.

       Wyniki plebiscytu: na 1205 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 148 osób, a za Niemcami – 1116.
    Leśnica – gmina miejska z wolnym wójtostwem w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 1951 osób, 396 mówiących językiem polskim, 197 językiem polskim              i niemieckim, 1358 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 19 z 27 mandatów. W Leśnicy od 1919 r. działa komórka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, od lutego 1920 r. mieścił się tu niewielki garnizon aliancki, znajdowała się tu także siedziba powiatowego ośrodka Polskiego Komitetu Plebiscytowego    w Strzelcach. Dnia 7 maja 1921 r. w czasie trwania III powstania śląskiego miasto zostało zdobyte przez batalion strzelecki Pawła Dziewiora. Dnia 9 maja 1921 r. odparto kontrnatarcie niemieckie z rejonu Zdzieszowic. Leśnicę 21 maja utracono na rzecz oddziałów niemieckich pod dowództwem mjr. von Chappuisa w trakcie trwania batalii o Górę św. Anny. Dnia 22 maja 1921 r. chwilowo udało się odzyskać miasto oddziałom Walentego Fojkisa, zostało jednak odbite przez oddziały Freikorpsu Oberland.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.