Wyniki plebiscytu: na 2228 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 446 osób, a za Niemcami – 1736.
       Dobrodzień – gmina miejska z obszarem dworskim w powiecie lublinieckim (obecnie     w powiecie oleskim). W 1910 r. mieszkało tu 3186 osób, 1702 mówiących językiem polskim, 338 językiem polskim i niemieckim, 1146 niemieckim. W wyborach komunalnych                z listopada 1919 r. uzyskano 5 z 18 mandatów. W III powstaniu śląskim od 4 maja 1921 r. toczyły się walki o Dobrodzień, broniły go dwa baony Selbstschultzu Oberschlesien (SSOS). Dnia 6 maja baony lubliniecki Karola Lubosa      i opolski Teodora Mańczyka rozpoczęły atak      i po walkach zdobyły Dobrodzień. Straty po stronie polskiej wyniosły 6 zabitych i 20 rannych, po niemieckiej – 11 zabitych i 30 rannych. W nocy z 21 na 22 maja zlikwidowana została próba opanowania Dobrodzienia przez niemieckich dywersantów. Do likwidacji powstania miasto pozostało w rękach polskich. Mieścił się tu sztab Podgrupy „Linke”. W czasie likwidacji powstania miasto obsadzone było przez wojska międzysojusznicze.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.