Wyniki plebiscytu: na 2668 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 96 osób, a za Niemcami – 2503.
        Krapkowice – gmina miejska z obszarem dworskim w powiecie opolskim (obecnie            w powiecie krapkowickim). W 1910 r. mieszkało tu 3705 osób, 946 mówiących językiem polskim, 314 językiem polskim i niemieckim, 2443 niemieckim. W wyborach komunalnych      z listopada 1919 r. nie wystawiono listy polskiej. Działały tu: polska Rada Ludowa, gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, komórka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka. W III powstaniu śląskim  z 2 na 3 maja 1921 r. Grupa Destrukcyjna Konrada Wawelberga wysadziła most kolejowy na południe od Krapkowic. Odra pod Krapkowicami stanowiła linie frontu, a przez miasto przebiegała linia rozgraniczenia obszarów operacyjnych między Gruppe „Nord”   i Gruppe „Süd”, w skład której wchodziła grupa taktyczna „Krappitz”. Dnia 15 maja powstańcy  z Grupy „Wschód” po krwawych walkach uchwycili przyczółek mostowy na Odrze pod Krapkowicami. Dnia 20 maja odbyła się na zamku w Krapkowicach narada z udziałem głównodowodzącego Selbstschultz Oberschlesien gen. mjr. K. Hoefera, gen. por. B. Hülsena, dowodów poszczególnych oddziałów  i przedstawicieli rządu berlińskiego. Jej efektem był plan ofensywy na Górę św. Anny. Niemcy z 20 na 21 maja rozpoczęli natarcie na całym froncie. Pod Krapkowicami przerwali obronę powstańczą i tym samym przyczółek odrzański został utracony.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.