Wyniki plebiscytu: miasto znalazło się poza obszarem plebiscytowym.
         Praszka – gmina miejska w powiecie oleskim. W 1919 r. została przyłączona do Polski, wchodząc w skład powiatu wieluńskiego. Jej położenie przy granicy polsko-niemieckiej sprawiło, że odgrywała ważną rolę w okresie powstań śląskich. Działała tu Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska, stacjonował sztab 2 kampanii 5 batalionu celnego, która weszła w skład Komisariatu Straży Celnej „Praszka”, pełniąc służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej. Mieszkańcy Praszki brali czynnie udział w III powstaniu śląskim, tworząc szpital powstańczy, w czasie walk zarejestrowano tu 136 rannych. W mieście gromadzono broń, amunicję, żywność, leki. Dnia 21 maja 1921 r. niemiecki batalion Selbstschutz Oberschlesien „Pitschen” przeprowadził atak na bazę powstańców          w Praszce. W wyniku starcia z Polakami zginęło 5 Niemców, a 62 zostało rannych, po stronie polskiej było 4 zabitych i 9 rannych.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.