Wyniki plebiscytu: na 1164 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 857 osób, a za Niemcami – 279.
        Dziergowice – gmina wiejska w powiecie kozielskim (obecnie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim). W 1910 r. mieszkało tu 1778 osób, 1588 mówiących językiem polskim, 76 językiem polskim i niemieckim, 107 niemieckim.              W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy zdobyli 14 z 18 mandatów. Dnia 22 czerwca 1919 r. w Dziergowicach i okolicznych wioskach stawiło się 80 członków Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, wynikało to z niedotarcia na czas rozkazu odwołującego powstanie. W czasie III powstania śląskiego część mieszkańców Dziergowic walczyła w ramach batalionu Leonarda Krukowskiego, wchodzącego w skład Grupy „Północ”. W rejonie Dziergowic bronił się przed Niemcami pułk zabrski Pawła Cymsa (Grupa „Wschód”). Polegli tam m.in. Józef Sierny i Franciszek Zgrzebnik.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.