Wyniki plebiscytu: na 246 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 68 osób, a za Niemcami – 171.
           Chorula – gmina wiejska i obszar dworski w powiecie strzeleckim (obecnie wieś położona w powiecie krapkowickim), ludność utrzymywała się głównie z rolnictwa. W 1910 r. mieszkało tu 414 osób, 331 mówiących językiem polskim, 1 językiem polskim                  i niemieckim, 82 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali komplet 9 mandatów. W III powstaniu śląskim Chorula zajęta została 15 maja 1921 r. w wyniku odwetowego rajdu pododdziałów        z Podgrupy „Bogdan”. Na rozkaz Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych 19 maja powstańcy opuścili Chorulę. Bojówki Czarnej Reichswehry zamordowały po likwidacji powstania 4 mieszkańców wsi: Jana Jadasz, Antoniego Joska, Konstantego Joska                  i Wincentego Seidla. Po podziale Górnego Śląska wskutek terroru wyemigrowało z Choruli do Polski 27 osób.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.