Wyniki plebiscytu: na 366 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 324 osoby, a za Niemcami – 33.
     Kosorowice – gmina wiejska w powiecie opolskim. W 1910 r. mieszkały tu 573 osoby, 569 mówiących językiem polskim, 3 niemieckim. W wyborach komunalnych                z listopada 1919 r. Polacy zdobyli komplet 6 mandatów. W czasie II powstania                        w Kosorowicach wyznaczono rejon zbiórki członków Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska z powiatu opolskiego. Podczas koncentracji zostali oni zaatakowani przez siły sipo. Po walkach powstańcy opuścili Kosorowice i rozproszyli się. W czasie III powstania wieś została zajęta przez powstańców 3 maja 1921 r., lecz 5 maja, na żądanie Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, powstańcy wycofali się                z Kosorowic. Dnia 15 maja powstańcy zajęli wieś i pozostali na tym odcinku do początków kontrakcji niemieckiej w ramach rozpoczętej 21 maja przez Selbstschultz Oberschlesien ofensywy na Górę św. Anny.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.