Wyniki plebiscytu: na 188 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 102 osoby, a za Niemcami – 81.
      Oleszka – gmina wiejska w powiecie strzeleckim (obecnie w powiecie krapkowickim). W 1910 r. mieszkało tu 277 osób, 275 mówiących językiem polskim, 2 niemieckim. W wyborach komunalnych               z listopada 1919 r. Polacy uzyskali komplet 9 mandatów. W czasie III powstania śląskiego batalion Jana Faski z Podgrupy „Bogdan” zajął Oleszkę 8 maja 1921 r. Miejscowość ta była ważna z taktycznego punktu widzenia, bowiem znajdowała się na pasie obronnym osłaniającym od północy Górę św. Anny. Oleszka została obsadzona oddziałami pułku Franciszka Rataja, mimo to 21 maja w trakcie ataku niemieckich wojsk z rejonu Gogolina, oddziały powstańcze nie związała nieprzyjaciela walką, bowiem zajęte były wsparciem dla oddziałów Józefa Szendery pod Żyrową. Utrata Oleszki stworzyła wyrwę            w pasie umocnień powstańców, tym samym pozwalając Niemcom kontynuować pochód w kierunku Góry św. Anny. Wskutek niemieckiego terroru życie stracili: Franciszek Bomba, Józef Kowolik i Przewdzinek.

         Wyniki plebiscytu: na 188 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 102 osoby, a za Niemcami – 81.
     Oleszka – gmina wiejska w powiecie strzeleckim (obecnie w powiecie krapkowickim). W 1910 r. mieszkało tu 277 osób, 275 mówiących językiem polskim, 2 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali komplet 9 mandatów. W czasie III powstania śląskiego batalion Jana Faski z Podgrupy „Bogdan” zajął Oleszkę 8 maja 1921 r. Miejscowość ta była ważna z taktycznego punktu widzenia, bowiem znajdowała się na pasie obronnym osłaniającym od północy Górę św. Anny. Oleszka została obsadzona oddziałami pułku Franciszka Rataja, mimo to 21 maja w trakcie ataku niemieckich wojsk z rejonu Gogolina, oddziały powstańcze nie związała nieprzyjaciela walką, bowiem zajęte były wsparciem dla oddziałów Józefa Szendery pod Żyrową. Utrata Oleszki stworzyła wyrwę            w pasie umocnień powstańców, tym samym pozwalając Niemcom kontynuować pochód      w kierunku Góry św. Anny. Wskutek niemieckiego terroru życie stracili: Franciszek Bomba, Józef Kowolik i Przewdzinek.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.