Wyniki plebiscytu: na 341 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 216 osób, a za Niemcami – 122.
     Jasiona – gmina wiejska w powiecie strzeleckim (obecnie w powiecie krapkowickim). W 1910 r. mieszkało tu 539 osób, 519 mówiących językiem polskim, 20 niemieckim. W listopadzie 1919 r. w wyborach komunalnych Polacy uzyskali 5 z 9 mandatów. Dnia 9 maja 1921 r. Jasiona została obsadzona przez wojska powstańcze batalionu Podgrupy „Bogdan”. Opanowana 21 maja 1921 r. przez wojska Freikorpsu Oberland mimo bohaterskiego kontrataku marynarzy pod dowództwem Karola Walerusa nie udało się jej odbić. Niemieccy żołnierze rozpętali tu terror, prześladując rodziny powstańców i działaczy plebiscytowych.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.