Wyniki plebiscytu: na 5452 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 226 osób, a za Niemcami – 5095.
       Głogówek – gmina miejska z obszarem dworskim w powiecie prudnickim. W 1910 r. mieszkały tu 7324 osoby, 2840 mówiących językiem polskim, 629 językiem polskim              i niemieckim, 3840 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. nie wystawiono tu listy polskiej. Działały                  w Głogówku: Rada Robotnicza, Rada Ludowa, Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka. W lutym 1920 r. mieściła się tu siedziba powiatowego Polskiego Komitetu Plebiscytowego na okręg głogówecki. Dnia 16 marca 1920 r. nacjonaliści niemieccy wymogli na właścicielu miejscowego hotelu zerwanie umowy o wynajem lokali dla Komitetu. Placówka ta przeniosła się do gospody Schipki, następnie Komitet miał swą siedzibę w Strzeleczkach. W III powstaniu śląskim w nocy 2 na 3 maja 1921 r. Grupa Destrukcyjna Konrada Wawelberga wysadziła w rejonie Głogówka most na Osobłodze. W maju 1921 r. gen. Karl Hoefer ulokował w Głogówku główną kwaterę Selbstschultz Oberschlesien (SSOS). Tu też 26 czerwca 1921 r. podpisał on                z przedstawicielami Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej układ o likwidacji ruchu zbrojnego.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.