Wyniki plebiscytu: na 1825 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 576 osób, a za Niemcami – 1216.
Dobrzeń Wielki – gmina wiejska w powiecie opolskim. W 1925 r. mieszkało tu 2727 osób, 2307 mówiących językiem polskim, 320 językiem niemieckim. We wsi działały Związek Polaków w Niemczech, Związek Kobiet, Polski Katolicki Związek Młodzieży filia Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, a także polski Chór „Lutnia” i polska biblioteka. Organizowano tu również polskie kursy wieczorowe. W domu nauczyciela Karola Bieniusy członka Związku Polaków w Niemczech, mieściło się przedszkole, a w 1926 r. otworzono tu polską publiczną szkołę mniejszościową.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.