Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.

Wyniki plebiscytu: na 2211 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 59 osób, a za Niemcami – 2103.
Byczyna – miasto w powiecie kluczborskim. W 1910 r. mieszkały tu 2724 osoby, 224 mówiących językiem polskim, 2500 niemieckim. W 1918 r. w mieście tym działali członkowie Rady Ludowej Ignacy Kwiasowski i Tomasz Tomalak, byli oni także lokalnymi reprezentantami na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. W 1920 r. działało tu Kółko Rolnicze na Byczynę i okolicę, a także Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka. Z Byczyny pochodził m.in. Karl Nowiński kanonier walczący w III powstaniu śląskim.

Wyniki plebiscytu: na 2211 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 59 osób, a za Niemcami – 2103.
Byczyna – miasto w powiecie kluczborskim. W 1910 r. mieszkały tu 2724 osoby, 224 mówiących językiem polskim, 2500 niemieckim. W 1918 r. w mieście tym działali członkowie Rady Ludowej Ignacy Kwiasowski i Tomasz Tomalak, byli oni także lokalnymi reprezentantami na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. W 1920 r. działało tu Kółko Rolnicze na Byczynę i okolicę, a także Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka. Z Byczyny pochodził m.in. Karl Nowiński kanonier walczący w III powstaniu śląskim.