Wynik plebiscytu: na 453 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 216 osób, a za Niemcami – 224.

      Łąki Kozielskie – gmina wiejska z obszarem dworskim w powiecie kozielskim (obecnie powiat strzelecki). W 1910 r. mieszkało tu 785 osób, 638 mówiących językiem polskim, 102 polskim i niemieckim, 45 niemieckim. Głównym źródłem utrzymania ludności było rolnictwo.      W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy zdobyli 3 na 9 mandatów. Działały
w Łąkach Kozielskich: Rada Ludowa, Kółko Rolnicze, a także Związek Rolników Polskich na Śląsku. Miejsce walk w okresie III powstania śląskiego. W drugiej połowie maja 1921 r.          w rejonie tej wsi bronił się pułk zabrski Pawła Cymsa. Dnia 22 maja siły Selbstschutzu Oberschlesiens wyparły powstańców z tego terenu, a 23 maja udało się 3 baonowi żorskiemu Feliksa Michalskiego odbić wieś. Pod koniec maja obronę tego terenu przejął pułk królewskohucki Karola Gajdzika. Dnia 5 czerwca ostatecznie Łąki Kozielskie przejęli Niemcy. Dokonał tego pułk Irmera z brygady pułkownika hrabiego von Magnisa (Gruppe „Süd”).

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.