Wyniki plebiscytu: na 503 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 445.
      Kostów – gmina wiejska z obszarem dworskim w powiecie kluczborskim. W 1910 r. mieszkało tu 618 osób, 424 mówiących językiem polskim, 3 językiem polskim                  i niemieckim, 185 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. nie wystawiono listy polskiej. Działała tu komórka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W czasie III powstania śląskiego siły powstańcze zgrupowały się w Kostowie, Łowkowicach i w rejonie Byczyny. Zostały one wsparte ochotnikami z Polski przybyłymi na Górny Śląsk z powiatów wieluńskiego                  i kępińskiego. Liczący ok. 600 osób oddział, nie napotykając na opór Niemców, przeszedł wzdłuż linii kolejowej Kępno–Kluczbork w nocy z 7 na 8 maja i dotarł do przedmieść Kluczborka. Powstańcy wycofali się jednak        z tego miasta wskutek kontrakcji przeważających sił niemieckich. Zgrupowani nad granicą ochotnicy z Polski dokonali kolejnego wypadu 23 maja 1921 r., opanowując przejściowo stacje kolejową w Kostowie na trasie Kępno–Kluczbork. Akcja ta osłabiła siły niemieckie na froncie, gdyż dowódca Grupy SSOS „Nord” ppłk D. Grützner wydzielił dla ochrony zagrożonego rejonu 2 baony.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.