Wyniki plebiscytu: na 347 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 185 osób, a za Niemcami – 155.
         Siedlec – gmina wiejska i obszar dworski w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 578 osób, 539 mówiących językiem polskim, 1 językiem polskim i niemieckim, 37 niemieckim. W listopadzie 1919 r. w wyborach komunalnych Polacy uzyskali 7 z 9 mandatów. W III powstaniu śląskim miejscowość została zdobyta 9 maja 1921 r. przez 4 baon Karola Brandysa z Podgrupy „Bogdan”. Podczas ofensywy niemieckiej 21 maja wieś opanował Freikorps Oberland Ernsta Horadama po ciężkich walkach z baonami toszeckim Wincentego Mięsoka oraz strzeleckim Seweryna Jędrysika (Podgrupa „Bogdan”). Dnia 23 maja nastąpił kontratak powstańców na Siedlec, Dąbrówkę i Gogolin, jednak nie przyniósł sukcesu. Podczas walk zginęło 2 mieszkańców wsi Jacek Morawiec i Franciszek Kalka.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.