Wyniki plebiscytu: na 417 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 256 osób, a za Niemcami – 158.
         Błotnica Strzelecka – gmina wiejska             i obszar dworski w powiecie strzeleckim.            W 1910 r. mieszkało tu 639 osób, 548 mówiących językiem polskim, 27 językiem polskim                i niemieckim, 62 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 6 z 9 mandatów. Błotnica Strzelecka w czasie III powstania śląskiego była obsadzona przez siły Podgrupy „Harden”, późniejszej „Bogdan”. Była ona również bazą wypadową Grupy Destrukcyjnej Konrada Wawelberga. W błotnickim pałacu znajdował się sztab powstańczy, to tu toczyły się rokowania prowadzone przez kpt. Remigiusza Grocholskiego z gen. Julesem Gratier                  z dowództwa alianckiego. Po wyrażeniu zgody przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą      i Plebiscytową w sprawie likwidacji III powstania w Błotnicy Strzeleckiej 25 czerwca 1921 r. podpisano układ w tej sprawie. Po podziale Górnego Śląska na skutek represji Czarnej Reichswehry z Błotnicy Strzeleckiej wyemigrowało do Polski 10 mieszkańców.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.