Wyniki plebiscytu: na 762 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 581 osób, a za Niemcami – 173.
            Kielcza – gmina wiejska i obszar dworski w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 1240 osób, 1126 mówiących językiem polskim, 10 językiem polskim i niemieckim, 101 niemieckim. W wyborach komunalnych                z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 11 z 12 mandatów. Kielcza znalazła się w polskich rękach już na samym początku III powstania śląskiego. Położona na zapleczu frontu, nie była obiektem bezpośrednich walk. Dnia 5 maja 1921 r. uruchomiono ważną linię kolejową Tworóg–Kielcza–Kolonowskie–Myślina.            W czasie walk powstańczych życie stracili: Ryszard Ogiewka, Wilhelm Pawełek i Filip Szwarc. W ramach popowstańczych represji niemieckich wyemigrowało z Kielczy do Polski 233 mieszkańców.

         Wyniki plebiscytu: na 762 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 581 osób, a za Niemcami – 173.
            Kielcza – gmina wiejska i obszar dworski w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 1240 osób, 1126 mówiących językiem polskim, 10 językiem polskim i niemieckim, 101 niemieckim. W wyborach komunalnych                z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 11 z 12 mandatów. Kielcza znalazła się w polskich rękach już na samym początku III powstania śląskiego. Położona na zapleczu frontu, nie była obiektem bezpośrednich walk. Dnia 5 maja 1921 r. uruchomiono ważną linię kolejową Tworóg–Kielcza–Kolonowskie–Myślina.            W czasie walk powstańczych życie stracili: Ryszard Ogiewka, Wilhelm Pawełek i Filip Szwarc. W ramach popowstańczych represji niemieckich wyemigrowało z Kielczy do Polski 233 mieszkańców.

         Wyniki plebiscytu: na 762 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 581 osób, a za Niemcami – 173.
            Kielcza – gmina wiejska i obszar dworski w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 1240 osób, 1126 mówiących językiem polskim, 10 językiem polskim i niemieckim, 101 niemieckim. W wyborach komunalnych                z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 11 z 12 mandatów. Kielcza znalazła się w polskich rękach już na samym początku III powstania śląskiego. Położona na zapleczu frontu, nie była obiektem bezpośrednich walk. Dnia 5 maja 1921 r. uruchomiono ważną linię kolejową Tworóg–Kielcza–Kolonowskie–Myślina.            W czasie walk powstańczych życie stracili: Ryszard Ogiewka, Wilhelm Pawełek i Filip Szwarc. W ramach popowstańczych represji niemieckich wyemigrowało z Kielczy do Polski 233 mieszkańców.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.