Wyniki plebiscytu: na 908 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 433 osób, a za Niemcami – 452.
         Krasiejów – gmina wiejska z obszarem dworskim w powiecie opolskim. W 1910 mieszkało tu 1361 osób, 1234 mówiących językiem polskim, 1 językiem polskim                  i niemieckim, 116 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy zdobyli 7 z 12 mandatów. Działały tu: Rada Ludowa, przekształcona w Wydział Gospodarczy, polska Rada Ludowa, gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, komórka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, Kółko Rolnicze, Towarzystwo Polek, Koło Śpiewacze „Jutrzenka”. Po wybuchu II powstania śląskiego miejscowy pododdział peowiaków rozbroił administrację gminną i wyruszył na front powstańczy. W III powstaniu śląskim Krasiejów wystawił kompanię, która wzięła udział z 2 na 3 maja w opanowaniu huty „Małapanew”                i Ozimka. Dnia 4 maja na rozkaz Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej                 i Plebiscytowej siły powstańcze zmuszone były do opuszczenia Ozimka wraz z Krasiejowem,      a powstańcy w składzie baonu Teodora Mańczyka z Podgrupy „Linke” uczestniczyli      w walkach pod Dobrodzieniem, Myśliną, Staniszczami Małymi, bronili odcinka od Wierzchlesia do Kośmidrów, gdzie zastała ich likwidacja działań zbrojnych.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.