Wyniki plebiscytu: na 422 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 226 osób, a za Niemcami – 204.
        Obrowiec – gmina wiejska i obszar dworski w powiecie strzeleckim (obecnie w powiecie krapkowickim). W 1910 r. mieszkały tu 744 osoby, 516 mówiących językiem polskim, 165 językiem polskim i niemiecki, 63 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. nie wystawiono listy polskiej. Obrowiec w czasie III powstania śląskiego został zajęty 8 maja 1921 r. przez batalion Jana Faski. Po 16 maja wieś została obsadzona przez batalion Leonarda Krukowskiego. Dnia 21 maja pojawiło się zagrożenie atakiem ze strony niemieckich oddziałów związku taktycznego „Krappitz”, decyzją mjr. von Chappuisa zadecydowano jednak, aby ominąć umocniony Obrowiec. Mimo to oddziały Krukowskiego postanowiły się wycofać, by unikniąć oskrzydlenia. W okresie III powstania i po jego zakończeniu mieszkańcy Obrowca musieli się borykać                                  z prześladowaniami ze strony niemieckich bojówek, zginęli wtedy: Jakub Bieńkowski, Aleksander Pinkawa, Brunon Dyla vel Dylla, Wojciech Dyla vel Dylla, Wiktor Kudrys i Konrad Dudek.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.