Wyniki plebiscytu: na 396 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 164 osoby, a za Niemcami – 223.
Górki – gmina wiejska w powiecie opolskim. W 1925 r. mieszkało tu 721 osób, 587 mówiących językiem polskim, 115 językiem polskim i niemieckim, 19 niemieckim. Prenumerowano tu polskie czasopisma, takie jak „Katolik” i „Posłaniec Niedzielny”. Istniała także polska biblioteka kierowana przez Józefa Klossa pochodzącego z Winowa. Prowadzono w Górkach lekcje religii w języku polskim, a także kursy języka polskiego. W 1925 r. otworzono tutaj polską publiczną szkołę mniejszościową.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.