Wyniki plebiscytu: na 440 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 171 osób, a za Niemcami – 262.
      Lichynia – gmina wiejska z obszarem dworskim w powiecie kozielskim (obecnie        w powiecie strzeleckim). W 1910 r. mieszkały tu 692 osoby, 665 mówiących językiem polskim, 1 językiem polskim i niemieckim, 26 niemieckim. W wyborach komunalnych Polacy uzyskali 9      z 15 mandatów. W czasie III powstania śląskiego 1 pułk katowicki Walentego Fojkisa zajął Lichynię 23 maja 1921 r., po czym skierowano go na głębokie tyły. W walkach brał udział            i poległ kadet Karol Chodkiewicz, ostatni potomek wielkiego hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Dnia 2 czerwca 1921 r., wykorzystując nieostrożność pułku Rudolfa Niemczyka, niemieckie oddziały znienacka uderzyły na wioskę, zdobywając ją i mordując jeńców. Rudolf Niemczyk odzyskał miejscowość po udanym kontrataku, który przeprowadził przy wsparciu oddziału marynarzy Roberta Oszka. Dnia 4 czerwca 1921 r. przy wspólnym ataku niemieckich oddziałów von Magnisa, Ernsta Horadama, Karla Oskara Hausensteina, Frobela i Richthofena udało się Niemcom odzyskać Lichynię.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.