Wyniki plebiscytu: na 906 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 532 osoby, a za Niemcami – 355.
             Tarnów Opolski – gmina wiejska              w powiecie opolskim. W 1910 r. mieszkało tu 1381 osób, 1163 mówiących językiem polskim, 61 językiem polskim i niemieckim, 157 niemieckim. W listopadzie 1919 r. w wyborach komunalnych nie wystawiono listy polskiej.      W III powstaniu śląskim wieś opanowana przez powstańców, bez walk, już 3 maja. Powstańcy opuścili miejscowość 5 maja, ulegając żądaniom międzysojuszniczych władz wojskowych. Następnego dnia do Tarnowa Opolskiego wkroczyli członkowie Selbstschutz Oberschlesien oraz bojówki niemieckie. Ludność polska była terroryzowana. W czasie III powstania oraz po jego likwidacji Polacy        z tego rejonu byli prześladowani przez bojówki Czarnej Reichswehry.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.