Wyniki plebiscytu: na 709 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 369 osób, a za Niemcami – 329.
        Zębowice – gmina wiejska z obszarem dworskim w powiecie oleskim. W 1910 r. mieszkały tu 1094 osoby, 935 mówiących językiem polskim, 23 językiem polskim                i niemieckim, 136 niemieckim. W wyborach komunalnych w listopadzie 1919 r. Polacy uzyskali 9 z 12 mandatów. Działało tu: gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Kółko Rolnicze. Podczas III powstania śląskiego Zębowice 6 maja zostały zajęte przez siły Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Przez cały okres powstania toczyły się walki o wieś i znajdujący się w niej strategicznie położony dworzec kolejowy. Dnia 25 maja miała miejsce bitwa o Zębowice. Ataki baonu „Guttentag” załamały się w walce z baonem tarnogórsko-lublinieckim z Podgrupy „Linke”. Dnia 11 czerwca miało miejsce natarcie na Zębowice baonu „Guttentag” i 4 kompanii baonu „Hindenburg”, polskie oddziały zostały ze wsi wyparte. W wyniku kontrataku wspólnie      z przybyłym na pomoc plutonem artylerii por. Westfalewicza, Zębowice ponownie znalazły się w polskich rękach. Po zakończeniu powstania bojówki Czarnej Reichswehry prześladowały powstańców i działaczy plebiscytowych.

         Wyniki plebiscytu: na 709 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 369 osób, a za Niemcami – 329.
        Zębowice – gmina wiejska z obszarem dworskim w powiecie oleskim. W 1910 r. mieszkały tu 1094 osoby, 935 mówiących językiem polskim, 23 językiem polskim                i niemieckim, 136 niemieckim. W wyborach komunalnych w listopadzie 1919 r. Polacy uzyskali 9 z 12 mandatów. Działało tu: gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Kółko Rolnicze. Podczas III powstania śląskiego Zębowice 6 maja zostały zajęte przez siły Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Przez cały okres powstania toczyły się walki o wieś i znajdujący się w niej strategicznie położony dworzec kolejowy. Dnia 25 maja miała miejsce bitwa o Zębowice. Ataki baonu „Guttentag” załamały się w walce z baonem tarnogórsko-lublinieckim z Podgrupy „Linke”. Dnia 11 czerwca miało miejsce natarcie na Zębowice baonu „Guttentag” i 4 kompanii baonu „Hindenburg”, polskie oddziały zostały ze wsi wyparte. W wyniku kontrataku wspólnie      z przybyłym na pomoc plutonem artylerii por. Westfalewicza, Zębowice ponownie znalazły się w polskich rękach. Po zakończeniu powstania bojówki Czarnej Reichswehry prześladowały powstańców i działaczy plebiscytowych.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.