Wyniki plebiscytu: na 2168 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 517 osób, a za Niemcami – 1548.
   Popielów – gmina wiejska w powiecie opolskim. W 1910 r. mieszkało tu 2368 osób, 2014 mówiących językiem polskim, 44 językiem polskim i niemieckim, 307 niemieckim. W XIX w. był on miejscem licznych wystąpień antypruskich, domagano się od władz swobód demokratycznych i bojkotowano obowiązek podatkowy. W latach 1918–1919 działała          w Popielowie silna propolska Rada Ludowa,      a także komórka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Po zakończeniu powstań śląskich, we wsi nastąpiła masowa aktywizacja ludności polskiej, organizującej się głównie wokół instytucji oświaty, kultury              i sportu. Utworzono m.in. Polską Bibliotekę Mniejszościową, Polską Publiczną Szkołę Mniejszościową, Polski Zespół Sportowy, Polską Drużynę Harcerską, a także urządzano liczne imprezy o narodowo polskim charakterze.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.