Wyniki plebiscytu: na 338 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 193 osoby, a za Niemcami – 139.

Rozmierz – gmina wiejska z obszarem dworskim w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 641 osób, 625 mówiących językiem polskim, 1 językiem polskim i niemieckim, 15 niemieckim. Głównym źródłem utrzymania ludności było rolnictwo. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 8 z 12 mandatów. Działało w Rozmierzu: Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka, gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Miejsce walk w III powstaniu śląskim. 8 maja 1921 r. miejscowość została opanowana prze 4 baon strzelecki Karola Brandysa z Podgrupy „Butrym”.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.