Wyniki plebiscytu: na 621 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 340 osób, a za Niemcami – 275. Węgry – gmina wiejska w powiecie opolskim. W 1925 r. mieszkały tu 934 osoby, 233 mówiących językiem polskim, 578 językiem polskim i niemieckim, 123 niemieckim. W miejscowości działały m.in. Towarzystwo Polsko-Katolickie „Jedność”, Kółko Rolnicze, Towarzystwo Polskiego Czerwonego Krzyża, Towarzystwo Polek i polska biblioteka. Prenumerowano tu polską prasę i organizowano kursy języka polskiego i naukę religii dla dzieci. W 1924 r. otworzono w Węgrach polską publiczną szkołę mniejszościową.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.