Wyniki plebiscytu: na 1582 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 161 osób, a za Niemcami – 1393.

Ujazd – gmina miejska w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 2058 osób, 418 mówiących językiem polskim, 77 językiem polskim i niemieckim, 1560 niemieckim. Głównym źródłem utrzymania ludności był handel. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 2 z 12 mandatów. Działało w Ujeździe: gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a także Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka. W lutym 1920 r. utworzony został na tym terytorium mały garnizon aliancki (wojska włoskie). 3 maja 1921 r. Ujazd zajęty został przez zgrupowanie Seweryna Jędrysika (z Podgrupy „Harden”) z pomocą baonu tarnogórskiego Romana Koźlika. Oddział włoski rozbrojono. Później był tu ośrodek sanitarny dla rannych powstańców z Grupy „Wschód”. Ważny punkt obrony polskiej, ryglujący dostęp do okręgu przemysłowego. Broniony przez siły pułku katowickiego Rudolfa Niemczyka. 31 maja obsadzony przez wojska francuskie, tworzące strefę neutralną. 7 czerwca zastąpione przez oddziały brytyjskie. Po podziale Górnego Śląska, z powodu popowstaniowego terroru, wyemigrowało 43 mieszkańców tegoż miasta do Polski.

Wyniki plebiscytu: na 1582 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 161 osób, a za Niemcami – 1393.

Ujazd – gmina miejska w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 2058 osób, 418 mówiących językiem polskim, 77 językiem polskim i niemieckim, 1560 niemieckim. Głównym źródłem utrzymania ludności był handel. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali 2 z 12 mandatów. Działało w Ujeździe: gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a także Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka. W lutym 1920 r. utworzony został na tym terytorium mały garnizon aliancki (wojska włoskie). 3 maja 1921 r. Ujazd zajęty został przez zgrupowanie Seweryna Jędrysika (z Podgrupy „Harden”) z pomocą baonu tarnogórskiego Romana Koźlika. Oddział włoski rozbrojono. Później był tu ośrodek sanitarny dla rannych powstańców z Grupy „Wschód”. Ważny punkt obrony polskiej, ryglujący dostęp do okręgu przemysłowego. Broniony przez siły pułku katowickiego Rudolfa Niemczyka. 31 maja obsadzony przez wojska francuskie, tworzące strefę neutralną. 7 czerwca zastąpione przez oddziały brytyjskie. Po podziale Górnego Śląska, z powodu popowstaniowego terroru, wyemigrowało 43 mieszkańców tegoż miasta do Polski.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.