Wyniki plebiscytu: na 1319 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 799 osób, a za Niemcami – 491.
           Kolonowskie – gmina wiejska w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 2075 osób, 1532 mówiących językiem polskim, 55 językiem polskim i niemieckim, 488 niemieckim.              W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy zdobyli 7 z 9 mandatów. Według linii Korfantego nowa zachodnia granica państwa polskiego miała przebiegać m.in. przez Kolonowskie. W marcu 1919 r. zaprzysiężono tu członków miejscowej komórki Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W III powstaniu śląskim Kolonowskie zajęte zostało bez walki w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. przez siły Podgrupy „Harden” i do końca walk było      w posiadaniu polskim. Był tu rejon koncentracji Podgrupy „Linke”. Po podziale Górnego Śląska z powodu prześladowań opuściły Kolonowskie 432 osoby. Wskutek terroru popowstaniowego zginęli: Danisz, Franciszek Dreja, Jan Gajdzik, Antoni Rabczyński.

       Wyniki plebiscytu: na 1319 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 799 osób, a za Niemcami – 491.
           Kolonowskie – gmina wiejska w powiecie strzeleckim. W 1910 r. mieszkało tu 2075 osób, 1532 mówiących językiem polskim, 55 językiem polskim i niemieckim, 488 niemieckim.              W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy zdobyli 7 z 9 mandatów. Według linii Korfantego nowa zachodnia granica państwa polskiego miała przebiegać m.in. przez Kolonowskie. W marcu 1919 r. zaprzysiężono tu członków miejscowej komórki Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W III powstaniu śląskim Kolonowskie zajęte zostało bez walki w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. przez siły Podgrupy „Harden” i do końca walk było      w posiadaniu polskim. Był tu rejon koncentracji Podgrupy „Linke”. Po podziale Górnego Śląska z powodu prześladowań opuściły Kolonowskie 432 osoby. Wskutek terroru popowstaniowego zginęli: Danisz, Franciszek Dreja, Jan Gajdzik, Antoni Rabczyński.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.