Wyniki plebiscytu: na 450 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 385 osób, a za Niemcami – 59.

Łaziska – gmina wiejska w powiecie strzeleckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. Polacy uzyskali tu 9 mandatów. 13 marca 1921 r. z miejscowości Piotrogród przybyli do wsi niemieccy agitatorzy. Przy wsparciu policji plebiscytowej próbowali zorganizować w Łaziskach wiec. Lokalni mieszkańcy przy pomocy tutejszych członków polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” zajęli salę, na której miało odbyć się to wydarzenie i mimo gróźb policji uniemożliwili Niemcom jego organizację. W 1925 r. otworzono tutaj polską publiczną szkołę mniejszościową.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.