Wyniki plebiscytu: na 2028 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 506 osób, a za Niemcami – 1522.

Stare Siołkowice – gmina miejska w powiecie opolskim. W 1910 r. mieszkały tu 2674 osoby, 2595 mówiących językiem polskim, 2 językiem polskim i niemieckim, 77 niemieckim. W Starych Siołkowicach działało Towarzystwo Polek, Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka, Rada Ludowa i Kółko Rolnicze. W Starych Siołkowicach przyszedł na świat Jakub Kania prezes polskiej Rady Ludowej w Starych Siołkowicach, korespondent „Gazety Opolskiej”, działacz narodowy i autor wierszy m.in. Moich wspomnień, Wierszy śląskich. W czasie III powstania śląskiego walczył on w Podgrupie „Linke” pod dowództwem Jana Kubisa. Po zakończeniu działań wojennych aktywnie działał w ramach towarzystw kulturalno-oświatowych na Śląsku Opolskim. 

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.