Wyniki plebiscytu: na 445 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 138 osób, a za Niemcami – 295.

Mechnice – gmina wiejska w powiecie opolskim. Głównym źródłem utrzymania ludności było rolnictwo i rybołówstwo. W 1925 r. mieszkało tu 788 osób, 701 mówiących językiem polskim, 87 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. polska lista uzyskała 155 głosów, niemiecka – 105. Działały tutaj Kółko Rolnicze i Rada Ludowa. W Mechnicach prenumerowano następujące czasopisma: „Gazeta Opolska”, „Gazeta Górnośląska”, „Górnoślązak”, „Katolik” i „Posłaniec Niedzielny”. 24 listopada 1918 r. odbył się we wsi wiec z udziałem Tadeusza Koraszewskiego aktywisty, działacza narodowego i oświatowego na rzecz polskiej kultury. Wiec cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży, odpierano na nim ataki propagandy niemieckiej i uświadamiano mieszkańców o sile polskiej gospodarki. W styczniu 1920 r. w Mechnicach odbył się niemiecki wiec, który został ostro skrytykowany przez miejscowych mieszkańców. Niemiecki terror wobec mieszkańców przełożył się tu na przegraną Polaków w wyborach plebiscytowych. W 1926 r. otworzono tutaj polską publiczną szkołę mniejszościową.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.