Wyniki plebiscytu: na 466 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 211 osób, a za Niemcami – 248.

Chrząstowice – gmina wiejska w powiecie opolskim. 7 stycznia 1920 r. w Chrząstowicach swoją działalność rozpoczęło Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka, z tej okazji do wsi przybył Tadeusz Koraszewski aktywista, działacz narodowy i oświatowy na rzecz polskiej kultury, tegoż dnia do Towarzystwa wstąpiło 50 osób. W 1923 r. na naukę języka polskiego uczęszczało tu 49 dzieci, a w maju 1925 r. postanowiono otworzyć w Chrząstowicach polską publiczną szkołę mniejszościową.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.