Wyniki plebiscytu: na 2043 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 816 osób, a za Niemcami – 1177.

Chróścice – gmina wiejska w powiecie opolskim. W 1925 r. mieszkało tu 2931 osób, 2696 mówiących językiem polskim, 233 językiem niemieckim. W mieście działały organizacje Związku Polaków w Niemczech, stąd też organizowano liczne wycieczki do Krakowa, Częstochowy i Piekar. Z Chrościc pochodził Augustyn Kośny powstaniec, pisarz i działacz Związku Polaków w Niemczech. W czasie III powstania śląskiego był pracownikiem Departamentu Sprawiedliwości. Współzałożyciel Związku Akademików Górnoślązaków „Silesia Superior”. Zamordowany przez gestapo 25 lipca 1937 r. w Berlinie.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.