Wyniki plebiscytu: na 327 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 178 osób, a za Niemcami – 149.

Boguszyce – gmina wiejska w powiecie opolskim. W 1925 r. mieszkały tu 564 osoby, 212 mówiących językiem polskim, 319 językiem polskim i niemieckim, 33 niemieckim. We wsi działał Związek Polaków w Niemczech, a także Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe od Ognia, gromadzące Polaków z okolicznych wsi (Źlinic i Ziemnic). Kościół w Boguszycach był miejscem, przy którym działały także polskie stowarzyszenia i kongregacje kościelne. W 1923 r. otwarto we wsi polską publiczną szkołę mniejszościową. Nauczano w niej religii w języku polskim, a także prowadzono zajęcia z języka polskiego.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.