Wyniki plebiscytu: na 669 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 100 osób, a za Niemcami – 555.

Zdziechowice – gmina wiejska z dwoma obszarami dworskimi położona w powiecie oleskim. W 1910 r. mieszkało tu 897 osób, 736 mówiących językiem polskim, 4 językiem polskim i niemieckim, 157 niemieckim. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. nie wystawiono tu polskiej listy. W III powstaniu śląskim Zdziechowice zostały opanowane przez siły peowieckie. 18 maja na północ od Gorzowa Śląskiego oddziały grupy taktycznej „Kreuzburg” zaatakowały siły powstańcze pod dowództwem Feliksa Ankersteina, zajmując przy tym Zdziechowice. 

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.