Wyniki plebiscytu: wieś znalazła się poza terenem plebiscytowym.

            Koperniki – wieś położona w powiecie nyskim. Pierwsze wzmianki dotyczące znaczenia nazwy tej miejscowości pojawiają się w XIX w. Ze względu na kojarzenie z polskim astronomem Mikołajem Kopernikiem nazwa wsi była tematem wielu rozpraw, prac i polemik uczonych. Podawano trzy możliwości, od których może się wywodzić. Jedną z nich była roślina – koper, drugą – miedź, niem. Kupfer, łac. cuprum, wymienia się także inne prawdopodobieństwa pochodzenia nazwy wsi od nazwiska rodziny Kopernik. Patronem kościoła w Kopernikach jest św. Mikołaj, najstarsza wzmianka pochodzi z 1272 r. Obecna świątynia murowana, neogotycka, została wzniesiona w 1882 r. Konsekrował ją 17 czerwca 1883 r. biskup wrocławski Robert. W latach 1905–1931 proboszczem w parafii był ks. Baumert. Do parafii Koperniki należy siedem wsi: Koperniki, Iława, Siestrzechowice, Kwiatkówka, Kamienna Góra, Nadziejów i Morów. W Kopernikach jest Dom Pomocy Społecznej „Caritas”, na terenie którego znajduje się głaz upamiętniający Księdza Emila Szramka.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.