Wyniki plebiscytu: na 1314 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziało się 529 osób, a za Niemcami – 733.

Bogacica – gmina wiejska położona w powiecie oleskim (obecnie wieś w powiecie kluczborskim). W pierwszych dniach III powstania śląskiego, niemieccy żołnierze napadli na miejscowość tę i wymordowali część miejscowej ludności. Głównym celem Niemców byli Polacy zaangażowani w agitację plebiscytową. W tym czasie ranny został prezes Związku Budowlanego Kindera. Miejscowy niemiecki lekarz odmówił opatrzenia rannego, pomocy udzieliły mu mieszkanki Bogacicy i Żabieńca. Mieszkańcy Bogacicy brali udział w walkach powstańczych 1921 r. Polegli wówczas m.in. Alojzy Skomudek i Wiktor Pucała.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.